Każdy, kto kiedykolwiek prowadził lub nadal prowadzi swoją własną działalność gospodarczą z pewnością nie raz miał wątpliwą przyjemność zmierzyć się z licznymi przeciwnościami losu. Trudna sytuacja rynkowa, znaczny spadek ilości zamówień i klientów, pandemia, stale rosnące koszty energii. W takich okolicznościach przyrody właściciel firmy może rozważać czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Zastanawiasz, z czym wiąże się zawieszenie działalności a leasing? Jak podejść do kontynuacji umowy w sytuacji, kiedy firma jest zawieszona? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie. Zapraszam do lektury.

Zawieszenie działalności

Na samym początku podzielę się z Tobą kilkoma istotnymi informacjami związanymi z zawieszeniem działalności. Zacznę od tego, że każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności na okres nie krótszy niż 30 dni. Zawieszenie może mieć charakter określony – w momencie zawieszenia działalności możesz wskazać konkretny termin jej wznowienia, lub nieokreślony. Należy jednak pamiętać, że czas ten nie może być dłuższy jak 24 miesiące. Tu mała uwaga – jeśli zawiesisz działalność na czas nieokreślony i upłynie 2 lata to działalność zostanie automatycznie wznowiona, a informacja o wznowieniu będzie widniała w rejestrze przedsiębiorców.

W czasie, kiedy działalność jest zawieszona przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania zaliczek na podatek dochodowy, składania Jednolitego Pliku Kontrolnego tzw. JPK oraz odprowadzania do ZUS składek ubezpieczeniowych. Pamiętajmy jednak, że po 30dniach od opłacenia ostatniej składki tracimy prawo do świadczeń zdrowotnych. Innymi słowy, jeśli nie pracujesz równolegle na etacie to ewentualna wizyta u lekarza będzie dodatkowo płatna.

Zawieszenie działalności a przychody

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej traci się również prawo do uzyskiwania firmowych przychodów (z małymi wyjątkami – o nich za chwilę) oraz wystawiania faktur swoim kontrahentom. Zabronione jest również dokonywania amortyzacji środków trwałych i dokonywania tym samym odpisów podatkowych. Jak zapewne się domyślasz będzie miało to znaczenie chociażby w kontekście leasingu finansowego, pożyczki leasingowej czy typowego kredytu samochodowego

Wyjątek od wyżej opisanych reguł stanowią następujące przychody:

  • Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia
  • Kwestie finansowe – odsetki czy różnice kursowe

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie powinien ponosić wydatków i zaliczać ich, jako koszt uzyskania przychodu. Jednak istnieje od tej zasady odstępstwo. Dopuszczalne jest uwzględnianie w kosztach działalności wydatków, które wynikają z umów zawartych przed zawieszeniem działalności i są niezbędne dla firmy w czasie jej zawieszenia. Mam tu na myśli takie wydatki jak: rachunki za media (woda, prąd, gaz, telefon, Internet), wynajem lokalu, kredyty czy właśnie leasing.

Zawieszenie działalności przed podpisaniem umowy leasingu

Rozpatrując wszelkiego rodzaju możliwe scenariusze związane z zawieszeniem działalności dość często spotykałem się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy uzyskiwali pozytywne decyzje na leasing i od razu dokonywali zawieszenia działalności. Wątek piszę ten ku przestrodze – zdecydowanie odradzam takich pomysłów, gdyż kończą się niepotrzebnymi nerwami.

Problem polega na tym, że firmy leasingowe oraz banki mogą (i z reguły to robią) zweryfikować czy działalność jest aktywna. Jeśli jest uruchamiają płatność i finalizują umowę. Z kolei, jeżeli nie jest aktywna mogą odstąpić od wypłaty środków, anulować transakcję i potraktować ten proceder, jako próba wyłudzenia środków. A to zamknie Ci drzwi do kolejnych finansowań w obrębie tego samego finansującego. Jeżeli już nosisz się z zamiarem zawieszenia działalności – wstrzymaj się nieco.   

Nie muszę chyba dodawać, że podjęcie jakichkolwiek nowych zobowiązań firmowych w okresie zawieszenia działalności jest całkowicie niemożliwe. Również zaraz po wznowieniu firmy możesz mieć problemy z uzyskaniem finansowania, ale jest to temat na kolejny wpis.

Leasing operacyjny a zawieszenie działalności

Zanim przejdę do szczegółów chciałbym, żeby mocno wybrzmiało podstawowa zasada: zawieszenie działalności nie zwalnia Cię z obowiązku terminowego regulowania Twoich rat. Oczywiście niezależnie czy będzie to leasing czy inny produkt. Raty nadal trzeba płacić, w przeciwnym razie może się to zakończyć nawet wypowiedzeniem umowy i windykacją.

Jeśli terminowo będziesz opłacać raty i regulować pozostałe należności wynikające z umowy leasingu  to nie powinny spotkać Cię ze strony finansującego jakieś nieprzyjemności. Ja przynajmniej dotychczas nie spotkałem się z takimi sytuacjami, a przerabiałem z kilkoma klientami zawieszenie działalności i to w różnych firmach leasingowych. Pamiętać jednak należy o tym, żeby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej. Być może znajdą się zapisy dające finansującemu prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli dojdzie do zawieszenia działalności.

Tak jak wcześniej wspomniałem zasady te dotyczą zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT od rat wpłacanych po zawieszeniu działalności.

Zakończenie leasingu operacyjnego a zawieszenie działalności

Zastanawiasz się, co się stanie, kiedy działalność zostanie zawieszona, a w tym czasie leasing się skończy i dojdzie do wykupu przedmiotu? Spieszę z odpowiedzią. Jako klient masz prawo do odliczenia kosztów z wykupu przedmiotu leasingu oraz naliczonego podatku VAT do faktury sprzedażowej. Podobnie jak wcześniej można wówczas skorzystać z rozliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu działalności lub w rocznym zeznaniu podatkowym.

Leasing finansowy a zawieszenie działalności

Nieco inaczej przedstawiać się będzie sytuacja w przypadku leasingu finansowego. Te rządzi się nieco innymi prawami. W leasingu finansowym przecież to Ty, jako przedsiębiorca będziesz amortyzować przedmiot po swojej stronie, a samo zawieszenie działalności powoduje, że odpisy amortyzacyjne zostają zawieszone. Ostatniego odpisu w kosztach uzyskania przychodu dokonać można w miesiącu zawieszenia działalności, a następnego dopiero po jej reaktywacji. Część odsetkowa raty z kolei może zostać swobodnie ujęta w kosztach firmowych.

Podatkiem VAT nie ma, co się przejmować, gdyż ten z reguły płacony jest w całości z pierwszą ratą leasingu. Jeśli jednak miałbyś rozłożony VAT w ratach do ewentualnych odliczeń VAT możesz wrócić w momencie wznowienia działalności. Ot, co. 

Leasing a zawieszenie działalności – alternatywne rozwiązania

Zawsze znaleźć można również alternatywne rozwiązania z każdej sytuacji. Podobnie w tym przypadku. Przed samym zawieszeniem lub w trakcie zawieszenia działalności możesz skorzystać z:

  1. Przedwczesne zerwanie umowy i zwrot pojazdu. Jeśli skorzystałeś z leasingu z tarczą lub leasingu z gwarancją zwrotu to taka operacja powinna być bezproblemowa i transparentna ze strony finansującego. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku oddasz auto i problem masz z głowy. Zawsze trzeba będzie pokryć dodatkowe prowizje, odsetki a co najważniejsze różnicę pomiędzy sprzedażą Twojego auta, a pozostałym saldem do spłaty. 
  2. Wcześniejszego wykupu. Niby proste, a jednak trochę skomplikowana czynność. Pamiętaj wcześniejszy wykup przed upływem 40% okresu amortyzacji (w autach osobowych 24 miesiące) możliwy jest tylko i wyłącznie za wartość rynkową przedmiotu (niezależnie od tego ile już zdołałeś spłacić). Po tym okresie na podstawie wyliczenia leasingodawcy (przy uwzględnieniu tzw. dyskonta). 
  3. Cesji umowy leasingu, czyli przeniesienia zobowiązania na innego przedsiębiorcę oczywiście po uprzedniej zgodzie finansującego na taką operację.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności nie ma bardzo negatywnego wpływu na leasing. Owszem, jeśli zdecydujesz się na taki krok tracisz chwilowo prawo do uwzględnienia wydatków związanych z leasingiem w kosztach. Do wszelkich odliczeń możesz wrócić jak tylko zdecydujesz się na wznowienie działalności. Nie zapominaj jednak o tym, żeby na bieżąco regulować wszelkie należności wynikających z umowy leasingu.