Mawiają, że umowy nie są spisywane na czas pokoju, ale na czas wojny. Nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Co więcej zasada ta będzie dotyczyła nie tylko umowy leasingowej, ale praktycznie każdej innej: umowy o współpracy, o pracę i wielu innych. Dziś poruszę kwestię dokumentu, który jest nieodzowną częścią umowy leasingowej, a niestety jest mocno “niedoceniany”. Mam na myśli Ogólne Warunki Umowy Leasingu (w skrócie OWUL), które wedle mnie są najważniejszą częścią dokumentacji leasingowej. Z doświadczenia wiem jednak, że większość klientów nie zwraca na ten element większej uwagi, a co gorsza podobnie sprawa ma się z przedstawicielami firm leasingowych.

Czym tak naprawdę są Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego umowy leasingu są tak zwięzłe i często ich treść nie przekracza 2 stron? Czy na dwóch kartkach papieru da się zamieścić wszystkie “reguły gry”? Oczywiście, że nie. W umowie leasingodawcy odwołują się właśnie do Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. W dokumencie tym opisane są prawa i obowiązki obu stron (czyli zarówno klienta jak i leasingodawcy) wynikające z zawieranej umowy leasingu. Dlatego właśnie tak ważny jest to element. Finansujący niestety dość często potrafią OWUL aktualizować. Oczywiście prawo nie działa wstecz, więc obowiązującymi zasadami będą te na dzień zawarcia umowy.

Klienci nie zwracają na OWUL większej uwagi…

Niestety taka jest prawda. Na kilkaset podpisanych przeze mnie umów leasingu niewielki odsetek klientów przestudiował OWUL i zadał  w związku z nim jakiekolwiek pytania. Zdecydowana większość nie poświęciła chwili czasu na lekturę OWUL przed zawarciem umowy lub jedynie w trakcie podpisywania dokumentów rzuciło pytaniem typu: “Czy jest w tym dokumencie coś, co powinno mnie zaniepokoić?”.

OWUL z reguły jest jak Yeti – wszyscy o nich słyszeli, nikt nie widział

Jeśli spyta się 10 przypadkowo napotkanych leasingobiorców (obsługujących swój leasing już jakiś czas – powiedzmy 2,3 lata) czy dysponują OWUL to okazuje się, że 9 z nich dziwnym trafem tego dokumentu posiadać nie będzie. Często nie wiedzą gdzie one są lub w ogóle nie pamiętają czy takowy dokument podpisywali lub otrzymali od handlowca. Bardzo często leasingodawcy stosują w umowie leasingu zapis mówiący o tym, że klient zapoznał się z OWUL i kwituje ich odbiór.

Przy takich zapisach nie ma również konieczności składania podpisów na OWUL. Część firm leasingowych stosuje jednak dodatkowe zabezpieczenie w postaci parafowania OWUL. To tak na wypadek jakby klient pomimo zapisów w umowie upierał się, że dokumentu nie otrzymał. Jeśli nie ma takiej konieczności to istnieje również prawdopodobieństwo, że handlowiec po prostu OWUL klientowi nie wręczył. Mam jednak nadzieję, że dobry sprzedawca na takie uchybienie sobie pozwolić nie może. Podsumowując ten wątek prośmy o ten dokument przed podpisaniem umowy (tak, żeby zdążyć go przeanalizować) lub poświęćmy chwilę czasu na jego lekturę przy jej zawieraniu.

Co zrobić jak się zgubi OWUL?

Na szczęście nie ma większego z tym problemu. Większość firm leasingowych publikuje OWUL na swoich stronach internetowych i jest to dokument ogólnodostępny. Możemy, więc swobodnie się do niego dostać przed podpisaniem umowy lub nawet na etapie analizy ofert – bo swoją drogą jest to najodpowiedniejszy etap na tą właśnie czynność. Co więcej leasingodawcy publikują też historyczne wersje dokumentu. Jeśli jednak z jakiś przyczyn twój dostawca nie publikuje ich na swoim serwisie www (tak takie firmy też się niestety zdarzają) to zawsze można wystąpić z prośbą o udostępnienie takowego dokumentu. Tylko tu mała uwaga – sprawdź czy usługa ta nie będzie Cię kosztowała kilka złotych, czyli rzuć okiem na Tabelę Opłat i Prowizji.

Jakie zapisy zawierają OWUL?

Z reguły w dokumencie tym znajdziemy zapisy mówiące o:

  • zasadach użytkowania przedmiotu finansowania oraz jego ubezpieczenia
  • warunki płatności zobowiązania
  • dodatkowe opłaty wynikające z nieprzestrzegania umowy
  • opłaty dodatkowe (jeśli mamy umowę z opłatą administracyjną) lub odwołanie się do kolejnego dokumentu jakim jest Tabela Opłat i Prowizji
  • warunki nabycia lub zwrotu przedmiotu
  • zasadach wypowiedzenia umowy lub jej skrócenia i kwestię odszkodowań

Jak widać jest tego sporo. Objętość OWUL zawiera się z reguły w kilku stronach przy zastosowaniu dość niewielkiej czcionki.

Na jakie elementy OWUL należy zwracać szczególną uwagę?

Domyślam się, że przeanalizowanie OWUL od deski do deski nie będzie fascynujące to raz, a dwa – będzie pochłaniało dość sporo czasu. Dlatego też podpowiadam, jakim fragmentom należy się przyjrzeć nieco bardziej.

Sposób ustalania rat leasingowych

Finansujący określa, na jakiej stopie bazuje oprocentowanie leasingu np. WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz czy stopa jest stała czy zmienna. Przy drugiej opcji dodatkowo warto również zwrócić uwagę na to jak leasingodawca będzie korygować wysokość raty w przypadku zmiany wartości stóp procentowych. Zdarzają się firmy, które skorygują wartość miesięcznej opłaty przy spadku stopy tylko na pisemny wniosek klienta.

Zasady użytkowania przedmiotu

W tej części finansujący opisuje, w jaki sposób może być użytkowany przedmiot, kto może go używać, gdzie należy go serwisować, w jaki sposób naprawiać czy pojazdem można wyjechać za granicę. Co więcej mogą się pojawić zapisy dotyczące inspekcji przedmiotu finansowania (zapis z kategorii martwych) oraz miejsca użytkowania czy przetrzymywania przedmiotu leasingu.

Ubezpieczenie przedmiotu

W tym paragrafie określone są zasady oraz warunki, na jakich przedmiot powinien być ubezpieczony. Finansujący zawierają również informacje dotyczące ubezpieczenia przedmiotu na własną rękę (uwaga znajdą się finansujący, którzy nie pozwalają na ubezpieczenie zewnętrzne), terminów i kosztów z tym związanych. W sekcji tej finansujący opisują również możliwość zawarcia polisy za klienta oraz obarczenia go jej kosztami.

Rozliczenia szkody całkowitej (przy autach)

Regulacje dotyczące rozliczenia umowy przy szkodzie całkowitej. Leasingodawcy opisują, w jaki sposób rozliczana jest szkoda, jak wygląda sytuacja związana z wrakiem oraz wszelkiego rodzaju prawa i obowiązki stron z uwzględnieniem ubezpieczyciela.

Opłaty dodatkowe

W tej części OWUL znajdziesz usługi, za które przyjdzie Ci zapłacić poza konkursem. Innymi słowy swoistego rodzaju cennik za dodatkowe czynności. Tu podejścia samych firm leasingowych są dwojakie. Jedni zawierają opłaty w treści OWUL. Z kolei inni odnoszą się do kolejnego dokumentu, jakim jest Tabela Opłat i Prowizji. O tym, za co może przyjść Ci zapłacić ekstra przy leasingu pisałem w artykule Opłaty dodatkowe w leasingu – do którego przeczytania Cię zapraszam.

Wykup lub zwrot przedmiotu

Opisywane są zasady, na jakich klient będzie mógł skorzystać z wykupu przedmiotu oraz regulowane są sprawy związane ze zwrotem przedmiotu. Przy tej okazji warto nadmienić, że zwrot może mieć dwa znaczenia. Pierwszym jest zwrot ze względu na rezygnację z wykupu przedmiotu. Ku zdziwieniu zdarzają się regulacje bazujące na konieczności uiszczenia opłaty wykupowej, która zwracana jest klientowi po sprzedaży przez leasingodawcę przedmiotu. Drugie dotyczą zwrotu pojazdu z związku z działaniami windykacyjnymi. Te opisałem poniżej.

Zaległości, windykacja

Warto zapoznać się ze sposobem, w jaki firma leasingowa będzie się zachowywała w przypadku występowania zaległości. Sugeruję dokładnie zapoznać się z kolejnością księgowania wpłat przez finansującego, jeśli te będą wpłacane z poślizgiem. Drugą niezwykle ważną kwestią są opłaty dodatkowe, które mogą napsuć nieco krwi. Tych należy szukać w treści OWUL lub też w Tabeli Opłat i Prowizji. Niewiedza związana z tym elementem stanowi duży procent klientów niezadowolonych z firm leasingowych.

Wcześniejsze zakończenie umowy i cesja

Wątek ten jest niezwykle istotny w układance zwanej umową leasingową. Bardzo często dochodzi, bowiem do zaskakujących sytuacji, w której chcemy lub jesteśmy wręcz skazani na wcześniejsze zakończenie umowy. Szczegółowo wątek ten opisywałem we wpisie o takiej samej nazwie.

W telegraficznym skrócie warto wiedzieć jak finansujący rozliczy nam umowę przy:

  • wcześniejszej spłacie umowy (zasady należnych opłat oraz sposób ich pomniejszenia przez tzw. dyskonto)
  • w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży (przy okazji przypominam o ubezpieczeniu GAP, które może znacznie pomóc przy tego typu nieprzyjemnych sytuacjach).
  • oraz jak podejdzie do kwestii związanej z przepisaniem umowy na inny podmiot, czyli tzw. cesją (jakie formalności należy spełnić, jaki jest czas rozpatrywania wniosku o cesję oraz jakie koszty dodatkowe z tego tytułu poniesie klient).

Zasady rozpatrywania reklamacji

Życie pisze różne scenariusze i może się zdarzyć, że będziemy chcieli złożyć reklamację. Warto, więc wiedzieć, w jakim trybie i jakim kanałem należy jej dokonać i jaki jest czas i sposób jej rozpatrywania. Przy tej okazji pamiętajmy jednak o tym, że to klient wybiera przedmiot leasingu i dostawcę. W przypadku wadliwego przedmiotu leasingu proces likwidacji odbywa się nieco poza samym finansującym.

Podsumowanie

Oprócz wyżej wymienionych elementów Ogólne Warunki Umowy Leasingu mogą zawierać jeszcze inne mniej lub bardziej ważne dla klienta zapisy. Sugeruję poświęcić chwilę czasu na lekturę OWUL jeszcze na etapie analizowania ofert leasingowych. Niestety większość klientów tego nie robi, a potem czują się rozczarowani postępowaniem finansującego. W taki właśnie sposób powstaje grono zadowolonych klientów narzekających na firmy leasingowe. Nie chcesz być zaskoczony, nie chcesz być rozczarowany to dokładnie przeanalizuj umowę leasingu i wraz z wszystkimi załącznikami.  Tylko i aż tyle…