Cześć

Nazywam się Grzegorz Baumgart i  jestem autorem strony/bloga znajdującej się pod adresem: https://www.leasingbeztajemnic.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
Proszę, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z mojej pomocy, którą chętnie udzielimy.
Wierzę, że zapoznanie się z moją polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się u mnie bezpiecznie!

1. Administrator danych osobowych

Jestem także Administratorem Danych Osobowych (ADO) pozostawianych przez Użytkowników strony oraz gromadzonych przez stronę. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą: Business Flow Grzegorz Baumgart z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. Lechicka 28/7, NIP: 851-256-65-65, REGON: 361013454. Kontakt ze mną jest możliwy pod adresem: grzegorz@leasingbeztajemnic.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt e-mail grzegorz@leasingbeztajemnic.pl.

2. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Gromadzę i przetwarzam w takim zakresie w jakim udzieliłeś mi zgody tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas.

W przypadku subskrypcji newslettera proszę jedynie o podanie Twojego imienia i adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje z leasingbeztajemnic.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane osobowe przekazane do powyższych celów będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych.

4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu.

W ramach leasingbeztajemnic.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach subiektywnieofinansach.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach subiektywnieofinansach.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach subiektywnieofinansach.pl;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych subiektywnieofinansach.pl;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu subiektywnieofinansach.pl;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Tobie treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z leasingbeztajemnic.pl nie mogę zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w leasingbeztajemnic.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

5. Sieci społecznościowe i partnerzy

Bardzo starannie dobieram swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuję zamieszczanie w leasingbeztajemnic.pl linki do innych stron internetowych. Nie odpowiadam jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=pl&visit_id=1-636627453969335528-4032396571&rd=1

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z leasingbeztajemnic.pl nie mogę zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w leasingbeztajemnic.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

6. Przekazywanie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, leasingbeztajemnic.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: dostawcy usług IT.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

7. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do: odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; dostępu do danych osobowych; sprostowania lub usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

8. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony leasingbeztajemnic.pl