We wcześniejszych moich publikacjach opisywałem różne sposoby na sfinansowanie przedmiotu dla przedsiębiorcy. Szczegółowo opisywałem już kredyt samochodowy, leasing czy wynajem długoterminowy, a nawet porównywałem te produkty ze sobą. Czas najwyższy, więc pod lupę wziąć również pożyczkę leasingową, czyli hybrydowe połączenie leasingu z kredytem. Jeśli zastanawiasz się, czym jest pożyczka leasingowa i kiedy warto ją zastosować, to zapraszam do lektury. Gotowy? Zaczynajmy!

Czym właściwie jest pożyczka leasingowa?

W dużym uproszczeniu można byłoby użyć stwierdzenia, że pożyczka leasingowa jest kredytem udzielanym nie przez Bank, ale przez firmę leasingową. Nasuwa się pytanie, jaka jest różnica czy finansowanie będzie udzielane przez Bank czy przez firmę leasingową? Dość spora.

W przypadku finansowania przez leasingodawców możemy liczyć na:

 • zdecydowanie szybszą procedurę uzyskania finansowania
 • zastosowanie prostszych mechanizmów oceny zdolności kredytowej
 • zastosowanie procedur uproszczonych przy finansowaniu firm

Podsumowując pożyczka leasingowa jest swoistego rodzaju “obejściem” na zastosowanie procedury uproszczonej przy finansowaniu dla przedsiębiorców.

Kto może być zaciągnąć pożyczkę leasingową?

Pożyczka leasingowa dedykowana jest dla przedsiębiorców prowadzących firmę w dowolnej formie: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki prawa handlowego i inne, niezależnie od tego, czy podmiot jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. W przeciwieństwie do leasingu, z którego największe korzyści podatkowe czerpać będą czynni płatnicy podatku VAT. Pożyczka leasingowa jest niedostępna dla klientów indywidualnych. Na rynku nie występuje swoistego rodzaju odmiana pożyczki leasingowej konsumenckiej. Dostępny jest zaś leasing konsumencki, który w zupełności zaspokaja wszelkie potrzeby osób nieprowadzących firm.

Co możemy sfinansować pożyczką leasingową?

Pożyczką leasingową możemy sfinansować praktycznie te same przedmioty, co w leasingu, czyli:

 • auta osobowe
 • motocykle, quady
 • auta ciężarowe
 • naczepy, przyczepy
 • sprzęt medyczny
 • sprzęt rolniczy
 • sprzęt leśny
 • maszyny i urządzenia
 • sprzęt IT

Warto jednak pamiętać, że zakresy produktowe mogą być różne u różnych leasingodawców. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie typowych środków trwałych. Jeśli przedmiot jest nietypowy lub dodatkowo chciałbyś jeszcze sfinansować chociażby transport albo modernizację maszyny to na pożyczkę nie ma, co liczyć.

Czy pożyczka jest popularną formą finansowania?

Pożyczka cieszy się na rynku dość sporym zainteresowaniem wśród klientów. W 2020 roku tym sposobem sfinansowano przedmioty za łączną wartość prawie 10 miliardów złotych. Klienci najchętniej sięgają po pożyczkę przy zakupie maszyn i urządzeń (o tym więcej za chwilę).

Źródło – Związek Leasingu Polskiego, Wyniki branży leasingowej 2020 rok

Pożyczka leasingowa a kredyt

Skoro pożyczka stanowi połączenie kredytu z leasingiem to warto zastanowić się, jakie te dwa produkty mają cechy wspólne.

Podobieństwa wynikają z poniższych faktów:

 • w obu przypadkach właścicielem przedmiotu finansowania będzie klient (pomimo tego, że produkt ma również cechy leasingu). Z reguły finansujący zabezpiecza się również na przedmiocie ale na zasadzie współwłasności (umowa przewłaszczenia), a nie własności oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Własność przedmiotu ma spore znaczenie w kontekście dotacji z UE.
 • większa swoboda związana z dysponowaniem przedmiotu
 • brak restrykcji związanych z wyborem ubezpieczyciela (dowolność ze strony klienta, konieczność spełnienia określonych warunków ubezpieczenia)
 • brak minimalnego okresu finansowania (w przeciwieństwie do leasingu – tu jesteśmy ograniczeni normatywnym okresem amortyzacji)
 • możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania bez jakichkolwiek dodatkowych restrykcji (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego)
 • dłuższe możliwe do uzyskania okresy finansowania (analogiczne wręcz z kredytem samochodowym, w przypadku maszyn sprawa będzie nieco inna)
 • możliwość nabycia przedmiotu na podstawie dowolnego dokumentu zakupowego – umowa kupna, faktura vat-marża, faktura vat
 • możliwość nabycia przedmiotu z dowolną stawką VAT (w przypadku finansowania leasingiem przedmiotów z 8% stawką VAT konieczność zastosowania leasingu finansowego
 • analogiczne korzyści podatkowe (amortyzacja + rata odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu dla klienta)
 • rata finansowania nie jest traktowana, jako usługa – jest zwolniona z VAT
 • niższy wkład własny niż w przypadku leasingu
 • zaciągnięcie finansowania obniża zdolność kredytową klienta (choć to w dużej mierze zależy od finansującego – z autopsji wiem, że niektóre firmy raportują pożyczki do BIK)

Pożyczka leasingowa a leasing

Pożyczka ma też wiele wspólnego z produktem, jakim jest leasing jednak bliżej mu do leasingu finansowego jak do operacyjnego.

Wspólne elementy polegają na:

 • finansującym jest firma leasingowa a nie Bank (kredyt)
 • szybkość i łatwość jej uzyskania (z możliwością zastosowania procedury uproszczonej na zasadzie oświadczenia o uzyskanym przychodzie i dochodzie)
 • brak minimalnego okresu finansowania (analogia do leasingu finansowego)
 • możliwość dołączenia do finansowania produktów dodatkowych typu GAP oraz korzystania z usług dedykowanych do leasingu takich jak asysta szkodowa
 • korzyści podatkowe analogiczne jak w przypadku leasingu finansowego (amortyzacja + część odsetkowa z raty kosztem uzyskania przychodu)

Czy pożyczka leasingowa jest droga?

Jeśli zastanawiasz się czy pożyczka leasingowa będzie tańsza od leasingu to niestety jesteś w błędzie. Cena finansowania będzie bardzo zbliżona do kredytu czy to samochodowego czy inwestycyjnego. Koszty te, co prawda jeszcze obniżają korzyści podatkowe płynące z samego produktu. Pozwolę sobie użyć stwierdzenia, że pożyczka może być ciut tańsza od kredytu ale zazwyczaj pozostanie droższa względem leasingu.

Będąc przy kosztach jeszcze jedna uwaga i sugestia z mojej strony. Zawierając pożyczkę zwracaj uwagę na Ogólnie Warunki Umowy oraz Tabelę Opłat i Prowizji. Tu również mogą na Ciebie czyhać niemiłe niespodzianki.

Dla kogo pożyczka leasingowa będzie dobrym rozwiązaniem?

Pożyczka, jako forma finansowania będzie dobrym wyborem dla przedsiębiorców, którzy:

 • nie są płatnikami VAT i nie skorzystają w pełni z korzyści płynących z leasingu operacyjnego
 • pragną skorzystać z procedury uproszczonej
 • zależy im żeby własność przedmiotu pozostała po ich stronie 
 • chcą nabyć przedmiot z dopłatami z UE
 • chcą sfinansować przedmiot z niższą stawką VAT np. 8% – charakterystyczną chociażby dla sprzętu medycznego (w tym przypadku niemożliwe jest zastosowanie leasingu operacyjnego, jako alternatywa można zastosować leasing finansowy)
 • chcą nabyć samochód używany na podstawie faktury vat-marża
 • chcą skorzystać z długich okresów finansowania (w przypadku pojazdów nowych osiągalny okres to nawet 120 miesięcy)
 • mają zamiar wcześniej spłacić finansowanie i chcą to zrobić bez dodatkowych restrykcji (tu jednak uwaga – większość leasingodawców za całkowitą wcześniejszą spłatę naliczy prowizję w wysokości około 2% kapitału pozostałego do spłaty)
 • chcą swobodnie dysponować przedmiotem (co niekoniecznie jest takie proste w leasingu)
 • chcą mieć swobodę w wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego do polisy finansowego przedmiotu
 • nie chcą zbytnio inwestować w opłatę wstępną (możliwość sfinansowania 100% wartości przedmiotu – co może być nieosiągalne w typowym leasingu)

Wady pożyczki leasingowej

Wcześniej pokazałem, że pożyczka leasingowa ma sporo zalet i faktycznie można spokojnie brać ją pod uwagę przy wyborze odpowiedniego produktu finansowego. Czy jednak ta forma finansowania nie ma wad? Ależ oczywiście, że ma. Pożyczka leasingowa niestety może i zazwyczaj obniża zdolność kredytową klienta. Zaciągnięte zobowiązanie będzie niestety widoczne w bazie BIK i może mieć znaczenie przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Innym minusem jest fakt, że jest to produkt przeznaczony tylko dla przedsiębiorców. Jednak wedle mnie jest to „minusik” – bo przecież istnieje leasing konsumencki. W nim, co prawda możemy finansować auta nowe i używane, ale możemy je nabyć tylko na podstawie faktury VAT 23%. Trudno również pożyczką sfinansować nietypowe przedmioty.

Podsumowanie

Pożyczka leasingowa stanowi na rynku świetne uzupełnienie i wypełnia przestrzeń pomiędzy klasycznym kredytem a leasingiem. Kosztowo pożyczka leasingowa, co prawda wypada nieco bladziej niż leasing, ale biorąc pod uwagę różne okoliczności może być dobrą alternatywą zarówno dla kredytu jak i leasingu. Może się więc okazać, że pożyczka będzie jednym z najlepszych sposobów finansowania. Sam osobiście miałem okazję zaciągnąć, a nawet w całości spłacić pożyczkę leasingową. Całość przebiegła bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy niedogodności.