Zakup wymarzonego auta (zwłaszcza nowego) to spory wydatek i mocne obciążenie domowego lub firmowego budżetu. Jeśli zdecydowałeś się na zakup wymarzonych 4 kółek, a nie masz lub nie chcesz angażować to tego celu gotówki – ten wpis jest dla Ciebie. Dziś, na przysłowiową „tapetę” wezmę kredyt samochodowy i opowiem Tobie jakie są jego cechy charakterystyczne, kto może być odbiorcą tej formy finansowania oraz jakie są jego zalety i wady. Innymi słowy przedstawiam Ci moje autorskie kompendium wiedzy o kredycie samochodowym. Zapraszam!

Czym właściwie jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to rodzaj kredytu bankowego udzielany przez instytucję finansującą (zazwyczaj Bank, ale niekoniecznie) na ściśle określony cel. Jak nietrudno się domyślić celem tym jest zakup konkretnego samochodu nowego czy używanego, ale nie tylko bo kredytem sfinansować możemy również inne pojazdy. Chcąc zaciągnąć kredyt samochodowy musimy finansującemu wskazać konkretny przedmiot, który będziemy chcieli nabyć od konkretnego dostawcy. Przedmiot ten w dużym uproszczeniu będzie stanowić zabezpieczenie kredytu. W zależności od wartości przedmiotu, niektóre instytucje mogą zrezygnować z owego zabezpieczenia, ale o tym później.

Jakie przedmioty możemy sfinansować kredytem samochodowym?

Oprócz aut osobowych kredytem samochodowym możemy sfinansować również:

 • auta dostawcze (ciężarowe) o DMC nieprzekraczającym 3,5t
 • busy
 • auta ciężarowe o DMC przekraczającym 3,5t
 • ciągniki siodłowe
 • autobusy
 • kampery
 • motocykle
 • motorowery
 • skutery
 • quady
 • traktory
 • przyczepy
 • a w niektórych przypadkach nawet łodzie

Upraszczając, mogą być to wszystkie pojazdy, które podlegają obowiązkowej rejestracji w Wydziale Komunikacji.

Jak wspominałem wcześniej przedmioty te mogą być nowe jak i używane. Większość instytucji finansujących nakłada jednak określone widełki, jeśli chodzi o wiek pojazdów. Wiek pojazdów ustalany jest zawsze na podstawie roku produkcji pojazdu. Jest to typowe rozwiązanie dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Niezależnie, więc czy pierwsza rejestracja pojazdu nastąpiła w tym samym roku, co jego produkcja czy rok później, dla finansującego liczy się tylko i wyłącznie rok produkcji.

Kredytem samochodowym sfinansujemy w większości instytucji zazwyczaj auta osobowe o maksymalnym wieku nieprzekraczającym 12 lub 15 lat. Znajdą się również na rynku gracze, którzy oferują finansowanie pojazdów nawet 17 letnich. Warto mieć jednak na uwadze, że wraz z wiekiem pojazdu spadać będzie jego wartość (pomijając auta zabytkowe), więc zaciąganie kredytu samochodowego na kwotę dwóch tysięcy złotych może mijać się z celem. W przypadku innych pojazdów niż auta osobowe / dostawcze warunki te mogą być jeszcze bardziej restrykcyjne np. auta ciężarowe finansowane są do 10 lat, a maksymalny wiek motocykla i okresu finansowania nie powinien przekroczyć lat 7. Podsumowując ten wątek zawsze powinieneś sprawdzić, jakie warunki jest w stanie zaoferować finansujący. Pamiętaj, że te mogą być różne w obrębie poszczególnych instytucji finansowych.

Kredytem samochodowym możemy sfinansować auta zarejestrowane w Polsce jak i te sprowadzane z zagranicy do tzw. pierwszej rejestracji. W zależności od wcześniej wspomnianego czynnika zajdzie konieczność przedstawienia odpowiednich dokumentów przy rejestracji auta. O to powinien zadbać już jednak sprzedający.

Dostawca w kredycie samochodowym

Oprócz tego, że klient musi wskazać przedmiot, który chce nabyć, musi zazwyczaj również podać dostawcę, który sprzeda mu wcześniej przez niego wybrany przedmiot. Owszem na rynku znajdziemy również rozwiązania finansowe, w którym to konto klienta zasilone zostanie kwotą na zakup pojazdu, ale tego typu finansowania nie są zbyt popularne.

Dostawcą przy kredycie samochodowym może być:

 • autoryzowany dealer lub broker
 • komis samochodowy
 • handlarz
 • przedsiębiorca
 • osoba fizyczna

Nie ma znaczenia czy auto kupujemy na podstawie umowy kupna – sprzedaży, faktury VAT-MARŻY czy pełnej faktury VAT 23%.  Wszystkie opcje wchodzą w rachubę. Ważne jednak żeby był to polski dokument zakupowy. Niestety finansujący nie będą zainteresowani transakcjami zagranicznymi, jak również przelewem środków na zagraniczne konto.

Kto może zaciągnąć kredyt samochodowy?

Znów w uproszczeniu: kredyt samochodowy może zaciągnąć osoba pełnoletnia, (choć podobnie jak w leasingu instytucje finansowe niechętnie będą udzielały finansowania osobom, które nie ukończyły 25 roku życia), która jest wstanie wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem i która osiąga udokumentowane dochody.

Dochody te mogą wynikać z różnych źródeł takich jak:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony (na terenie Polski lub poza nią)
 • umowa zlecenie / o dzieło (zazwyczaj, jako dodatkowe źródło dochodu)
 • kontrakt
 • renta / emerytura
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • prowadzenie działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jawnej
 • prowadzenie spółki kapitałowej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna)
 • umowy najmu / dzierżawy

Warto też dodać, że większość finansujących ma również ustalony maksymalny wiek kredytobiorcy. Z reguły wiek ten wynosi 72 lata w momencie ostatniego roku finansowania. Tu zasady jednak w zależności od instytucji, bywają różne.

Do kredytu samochodowego może przystąpić również obcokrajowiec. W przypadku takiej osoby wymaganym dokumentem będzie karta stałego pobytu. Ze względu na większe ryzyko ze strony finansującego, uzyskanie kredytu samochodowego na obcokrajowca nie będzie należało do najłatwiejszych i może być obarczone dodatkowymi zabezpieczeniami lub wyższym wymaganym wkładem własnym.

Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest finansowany pojazd

Instytucje finansowe udzielając kredytu na zakup pojazdu z reguły będą chciały żeby to właśnie pojazd stanowił zabezpieczenie danej transakcji. W przypadku, kiedy klient nie będzie spłacał zobowiązania, finansujący jest w stanie zarekwirować pojazd i sprzedać go na wolnym rynku, odzyskując część pieniędzy.

Dlatego też w przypadku aut używanych, każdorazowo finansujący na swój sposób weryfikować będzie czy wartość transakcyjna nie odbiega od cen rynkowych. Odbywa się to przez sprawdzenie wartości rynkowej pojazdu (publikacja Eurotax) lub w przypadku pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t poprzez wycenę niezależnego rzeczoznawcy (Dekra / PZMot). Jeśli wartość pojazdu będzie niższa od ceny transakcyjnej, finansujący może wyrazić zgodę na kredyt pod warunkiem zrekompensowania przez klienta różnicy we wkładzie własnym.

Współwłasność w dowodzie rejestracyjnym

Banki przede wszystkim zabezpieczają daną transakcję tak zwanym przewłaszczeniem lub inaczej współwłasnością (co prawda w stosunku 49% do 51% na korzyść klienta) w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wpis ten uniemożliwia swobodnym dysponowaniem pojazdu i jego zbyciem przed całkowitą spłatą zobowiązania. Po jej spłacie finansujący wysyła do klienta pismo usuwające wpis z dowodu.

Wpis w dowodzie rejestracyjnym wygląda następująco:

Znajdą się i tacy finansujący, którzy nie będą „wpisywać się” do dowodów rejestracyjnych. Zazwyczaj jednak ryzyko to rekompensowane będzie wyższym oprocentowaniem lub finalną ceną kredytu.

Cesja praw z polisy AC

Drugą formą zabezpieczenia może być cesja praw z polisy AC. I tu analogicznie jak powyżej znajdziemy finansujących, którzy będą wymagać polisy AC powyżej określonej wartości rzędu 25 000 zł czy 50 000 zł, jak również takich, którzy polisy będą wymagać każdorazowo. Przy likwidacji szkody komunikacyjnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe zawsze będzie musiało wystąpić do finansującego o uzyskanie zgody na wypłatę odszkodowania. Ta jest wydawana, jeśli klient nie ma zaległości na kredycie. W przeciwnym razie finansujący może przeznaczyć wypłatę odszkodowania na zaspokojenie wymaganych przeterminowanych należności.

Osobiście sugeruję żeby polisę AC do kredytu samochodowego jednak wykupić. Polisa, bowiem stanowi dla klienta wentyl bezpieczeństwa w momencie, kiedy pojazd zostałby skradziony lub doszłoby do szkody całkowitej. Jeśli posiadasz polisę ta zawsze pomoże Ci w zamknięciu finansowania. Jeśli byś jej nie miał finansujący może w trybie natychmiastowym poprosić Cię o spłatę zobowiązania w całości lub ustanowienie zabezpieczenia na innym pojeździe. Nietrudno się domyślić, że może to stanowić dla Ciebie kłopot.

Zastaw rejestrowy

I ostatnią formą (niezwykle rzadko stosowaną) może być zastaw rejestrowy. Zastaw rejestrowy sprawia, że finansujący ma prawo do dochodzenia roszczeń względem dłużnika. Zastaw realizowany jest przez Sąd na zlecenie finansującego. Auto zostaje wówczas wpisane do tzw. Rejestru zastawów. W takim przypadku zazwyczaj finansujący żąda depozytu karty pojazdu. Po całkowitej spłacie zobowiązania wpis zostanie przez finansującego zdjęty i dalej klient będzie mógł swobodnie dysponować pojazdem.

Przy tym elemencie mała uwaga. Zastaw sądowy jest niewidoczny w dowodzie rejestracyjnym. Przy zakupie auta zarejestrowanego w Polsce chcąc oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, warto przed zakupem element ten sprawdzić w  Centralnym Rejestrze Zastanów. Można zrobić to bez wychodzenia z domu w ciągu 1 dnia, a koszt takiej weryfikacji nie powinien przekroczyć kilkudziesięciu złotych.

Okres finansowania w kredycie samochodowym

Kredyt samochodowy charakteryzuje się długimi możliwymi do wdrożenia okresami finansowania. Tu zasada jest jednak prosta: im młodszy pojazd, tym dłuższy możliwy okres finansowania. Auta nowe możemy sfinansować maksymalnie na 10 lub nawet na 12 lat. Z autami „wiekowymi” będzie już inaczej. Jeśli finansujesz auto ponad 10 letnie to maksymalny możliwy okres finansowania będzie wynosić około 60 miesięcy, czyli 5 lat. Inaczej traktowane będą też pojazdy ciężarowe. Okres w tym przypadku może być krótszy niż w przypadku osobówek. Tu znów warto się zapoznać z poszczególnymi podmiotami sprzedającymi kredyty samochodowe – rozbieżności mogą być w okresach dość spore.

Wkład własny przy kredycie samochodowym

W przypadku kredytu samochodowego wkład własny nie zawsze będzie wymagany. Nie zmienia to faktu, że element ten będzie uzależniony od tego czy kupujemy pojazd nowy czy używany, od wartości transakcji oraz od indywidualnego podejścia samego finansującego. Banki ustalają maksymalną wartość kredytu, który możesz zaciągnąć bez wkładu. Upraszczając granica ta wynosi około 100 000 zł. Do tej kwoty znajdą się instytucje, które sfinansują auto w 100%, powyżej wkład własny z reguły będzie wymagany. Oczywiście jeśli mamy swój udział w zakupie auta to nasza wiarygodność w oczach finansującego rośnie, a dodatkowo zaoszczędzimy przysłowiowych klika złotych na samym finansowaniu.

Jeśli tylko dysponujesz wolnymi środkami to rekomenduję dokonanie wkładu własnego do kredytu samochodowego. W przeciwieństwie do leasingu twoja firma nie zyska na kwestiach podatkowych, ale finalny koszt finansowania będzie niższy niż przy kredycie na 100% wartości pojazdu.

Oprocentowanie kredytu samochodowego

Oprocentowanie kredytu samochodowego zazwyczaj uzależnione jest od polityki danej instytucji finansującej zakup auta. Ogólna zasada mówi o tym, że im auto nowsze, tym oprocentowanie będzie bardziej korzystne. W przypadku aut nowych można znaleźć rozwiązania z oprocentowaniem rzędu 5% lub nawet niżej. Im auto starsze tym wartości te będą rosły. Maksymalna wartość oprocentowania kredytu samochodowego nie może przekroczyć 10%. Ta jest zarezerwowana dla pojazdów wiekowych.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na Rzeczywistą Roczną Stopę Procentową tzw. RRSO, która określa roczny koszt całkowity naszego zobowiązania. Warto przeanalizować tą wartość, kiedy będziemy zabierać się za wybór instytucji finansującej. Banki udzielające kredytów konsumenckich mają obowiązek przedstawiania tej wartości na ofercie jak i na samej umowie. W przypadku kredytu firmowego obowiązku takiego nie ma.

Rodzaje rat i dostępne harmonogramy

Przy kredycie samochodowym do dyspozycji mamy zazwyczaj dwa rodzaje rat: raty stałe (najbardziej popularne) oraz raty malejące (mniej popularne, ale za to bardziej opłacalne). Jak sama nazwa wskazuje raty stałe będą się charakteryzować tym, że jej wysokość nie będzie ulegała zmianie przez cały ustalony w umowie harmonogram. Z kolei w przypadku rat malejących, rata będzie sukcesywnie maleć. Będzie wyższa na początku wpłaty i stopniowo wraz z upływem harmonogramu będzie spadać.

W przypadku kredytu samochodowego klient może skorzystać z harmonogramu standardowego lub z tak zwanego kredytu z ratą balonową. Kredyt ten charakteryzuje się tym, że znaczna część kapitału zostaje spłacona przez klienta wraz z ostatnią ratą. Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania jest oczywiście relatywnie niska rata, aczkolwiek całkowity koszt finansowania niestety w tym przypadku będzie wyższy oraz będziemy musieli dysponować większą gotówką na końcu umowy.

Innym rozwiązaniem stosowanym głównie w salonach samochodowych są rozwiązania 50/50, 3×33 lub 4×25%. W tym przypadku mechanizm działania takiego produktu jest prosty. Na „dzień dobry” wpłacamy określoną wartość procentową auta, a następne płatności realizowane są w ustalonej wartości w cyklach corocznych.

Zdolność kredytowa

W przypadku zaciągania kredytu samochodowego w większości przepadków (nie mylić z pożyczką leasingową, tą omówię równie szczegółowo w osobnym wpisie) badana będzie zdolność kredytowa klienta. W przypadku klientów indywidualnych dodatkowo jeszcze na straży stać będą odpowiednie regulacje, która pozwalają tylko określony procent dochodu uzyskiwanego przez klienta przyjąć do owej zdolności. W takich przypadkach do zdolności z reguły przyjmuje się około 70% uzyskiwanego dochodu netto. Przedsiębiorcy nie podlegają pod te reguły i w ich przypadkach uzyskiwany przez nich dochód nie pomniejsza się o jakąkolwiek wartość.

Zdolność kredytowa sprowadza się do sprawdzenia przez finansującego czy klienta zwyczajnie stać będzie na spłatę zobowiązania wynikającego z zakupu pojazdu. Finansujący pod uwagę weźmie również zobowiązania, które klient już zaciągnął i nadal je obsługuje (wszelkie kredyty, raty, limity w koncie, karty kredytowe i inne zobowiązania o charakterze trwałym). Wartości tych zobowiązań będą niestety pomniejszać zdolność kredytową klienta. Dodatkowo również analizowana będzie ilość osób pozostających na utrzymaniu klienta. Im więcej osób tym zdolność kredytowa znów będzie mniejsza.

Innym rozwiązaniem stosowanym głównie w salonach samochodowych są rozwiązania 50/50, 3×33 lub 4×25%. W tym przypadku mechanizm działania takiego produktu jest prosty. Na „dzień dobry” wpłacamy określoną wartość procentową auta, a następne płatności realizowane są w ustalonej wartości w cyklach corocznych.

Przykład – zdolność kredytowa konsumenta

Załóżmy, że mamy do czynienia z kawalerem lat 30, pracującym na etacie w firmie informatycznej. Pracuje w firmie od 5 lat, ma umowę na czas nieokreślony. Miesięczne zarobki netto wynoszą 6000 zł netto. Tenże, chce nabyć auto używane w kredycie samochodowym za 50 000 zł. Z wstępnej symulacji wynika, że przyszła rata za auto wyniesie 1050 zł. Klient ma już kredyt hipoteczny z ratą w wysokości 1300 zł, kredyt gotówkowy z ratą 400 zł i kartę kredytową z limitem 10 000 zł.

Wyliczenia:

 • dochód netto 6000 zł
 • 70% dochodu netto daje nam kwotę 4200 zł (od niej będziemy odejmować zobowiązania i przyszłą ratę kredytu)
 • odejmujemy zobowiązania: kredyt hipoteczny 1300 zł, kredyt ratalny 400 zł i kartę kredytową (5%) 500 zł (razem odejmujemy 2200 zł)
 • z pozostałej kwoty 2000 zł musimy jeszcze pokryć przyszłą ratę za auto, czyli 2000 zł – 1050 zł = 950 zł
 • niektóre Banki jeszcze mogą odliczyć koszty utrzymania w wysokości ok. 500 zł (na każdego członka rodziny)
 • po finalnej redukcji ww. elementów powinna nam wyjść wartość dodatnia – ta świadczyć będzie o posiadaniu zdolności kredytowej

Jeśli suma ww. elementów wyjdzie z minusem wówczas klient nie będzie miał zdolności kredytowej. W takim przypadku w większości wypadków możemy do zdolności przyjąć dochody małżonka lub innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Pamiętajmy jednak, że jej dołożenie wiąże się również z analizą jej zdolności i jej zobowiązań. Miejmy do na uwadze.

Alternatywnym rozwiązaniem dla kredytu samochodowego może być leasing konsumencki. Ten mało doceniany przez klientów, aczkolwiek interesujący produkt szczegółowo został przeze mnie opisany w osobnym wpisie.

Warto też dodać, że zawarcie kredytu samochodowego lub jakiegokolwiek innego, chcąc nie chcąc, obniża przyszłą zdolność kredytową klienta i to niezależnie od tego czy klientem jest konsument czy przedsiębiorca.

Zdolność kredytowa w przypadku przedsiębiorców liczona jest nieco inaczej niż w przypadku konsumentów. Uzyskany przez firmę dochód netto pomniejszany jest o składki za ubezpieczenia społeczne i należne podatki w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych. Zdolność w przypadku rozliczenia z US na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu liczona jest według innego wzoru. Wzory te mogą się różnić w obrębie danej instytucji finansującej.

Kredyt konsumencki, a kredyt firmowy – różnice

Kredyt konsumencki to przede wszystkim kredyt zawarty przez klienta indywidualnego nieprowadzącego działalności gospodarczej. Kredyt konsumencki ma też pewne ograniczenia kwotowe wynoszące 255 000 zł. Zawarcie kredytu na wyższą kwotę będzie skutkowało tym, że nie będzie on traktowany, jako konsumencki. Zaletą kredytu konsumenckiego jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Odstąpienie jest skuteczne, jeśli w ciągu tego czasu klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od kredytu i ureguluje zobowiązania wobec Banku w ciągu 30 dni. Przy zawieraniu kredytu konsumenckiego finansujący musi spełnić szereg wymogów formalnych: szczegółowo poinformować klienta o ryzyku związanym z zaciąganym zobowiązaniem jak i szczegółowo przedstawić i opisać wszelkie koszty kredytu w tzw. karcie informacyjnej.

Kredyt niekonsumencki to z reguły kredyt firmowy zawierany na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub kredyt zawierany przez konsumenta na kwotę przekraczającą 225 000 złotych. W przypadku takiego  kredytu  nie ma możliwości bez kosztowego odstąpienia od finansowania (jedyną opcją jest wcześniejsza spłata zobowiązania), jak również instytucja finansująca nie ma obowiązku przedstawiania aż tak bardzo szczegółowych danych dotyczących kosztów związanych z kredytem.

Wymogi formalne

Zazwyczaj do zawarcia umowy kredytu samochodowego będą wymagane dokumenty potwierdzające uzyskiwany przez klienta dochód. W zależności, w jaki sposób tenże dochód będzie osiągany wymagane będą następujące dokumenty (przedstawiam najbardziej popularne formy uzyskiwania dochodów):

 • umowa o pracę: zaświadczenie o uzyskiwanym średniomiesięcznym dochodzie z ostatnich 3 miesięcy ze strony pracodawcy lub wyciąg z rachunku z wpływem wynagrodzenia od pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy
 • zagraniczna umowa o pracę: umowa o pracę wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz wyciągi z konta z wpływem wynagrodzenia od pracodawcy z ostatnich 6 miesięcy
 • emerytura / renta: ostatni odcinek emerytury / wyciąg z konta bankowego z wpływem świadczenia (renta musi być z reguły przyznana na stałe)
 • działalność gospodarcza zasady ogólne: PIT za zeszły rok, podsumowanie KPIR za zamknięty okres bieżącego roku / wyciągi z konta firmowego
 • działalność gospodarcza ryczałt: PIT 28 za rok ubiegły i ewidencja przychodów za bieżący okres
 • działalność gospodarcza karta podatkowa: PIT za rok ubiegły i decyzja o wysokości karty podatkowej
 • spółki kapitałowe: bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy oraz okres bieżący + deklaracja CIT za ostatni rok obrotowy

Weryfikacja klienta przy kredycie samochodowym

Finansujący przed udzieleniem kredytu samochodowego będą na swój sposób weryfikować przyszłych klientów. Weryfikacja ta w przypadku bankowego kredytu samochodowego odbywa się w następujących bazach:

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej)
 • Erif BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – w przypadku firm
 • KRD (Krajowy Rejestr Długów)
 • BRKN (Bankowy Rejestr Klientów Nierzetelnych)
 • MIG DZ (Baza Dokumentów Zastrzeżonych)
 • Bazy wewnętrzne

Jeśli klient zweryfikowany zostanie negatywnie lub jego historia będzie budziła spore wątpliwości finansujący może odmówić udzielenia finansowania. Oczywiście w wielkim uproszczeniu, bo tu sytuacji może być naprawdę sporo.

Na polskim rynku znajdą się również instytucje pozabankowe udzielające kredytów samochodowych bez weryfikacji w wyżej wymienionych bazach, ale w tym artykule nie będę poruszać tego wątku.

Elementy składowe kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy zazwyczaj udzielany jest na:

 • zakup auta (ewentualnie na refinansowanie zakupu pojazdu – kredyt pod zastaw auta) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (tylko w przypadku aut nowych)
 • sfinansowanie pakietu ubezpieczeniowego OC/AC (zazwyczaj w cyklu rocznym, rzadko spotykane są warianty wieloletnie)
 • sfinansowanie dodatkowych ubezpieczeń typu: GAP lub na życie, na wypadek utraty pracy czy ochronę prawną

Proces zawarcia klasycznej umowy kredytu samochodowego

Proces klasycznej umowy kredytu samochodowego przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie oferty zawarcia kredytu
 2. Spełnienie wymogów formalnych do złożenia wniosku: dokumenty dotyczące dochodu klienta + podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez finansującego
 3. Złożenie wniosku u finansującego
 4. Proces decyzyjny (ocena samego klienta oraz ocena przedmiotu finansowania – wycena własna lub wycena rzeczoznawcy w przypadku aut ciężarowych powyżej 3,5 tony)
 5. Przygotowanie dokumentacji do podpisu + przygotowanie promesy kredytowej dla sprzedającego
 6. Podpisanie wymaganych dokumentów przez klienta / wystawienie przez dostawcę dokumentu sprzedażowego i wydanie dokumentów do rejestracji
 7. Rejestracja przez klienta auta w Wydziale Komunikacji
 8. Ubezpieczenie przedmiotu finansowania
 9. Weryfikacja dokumentów przez finansującego oraz ustanowionych zabezpieczeń
 10. Przelew środków do sprzedającego
 11. Odbiór przedmiotu od dostawcy

Powyższy proces, jeśli zostanie przeprowadzony płynnie powinien się zamknąć w obrębie 2-3 dni roboczych.

Przedstawiony został klasyczny proces, aczkolwiek na rynku funkcjonują również inne odmiany kredytów samochodowych, umożliwiające jedną wizytę u sprzedawcy. W takim rozwiązaniu środku przelewane są na konto sprzedającego zaraz po podpisaniu umowy, a klient zobowiązuje się do uzupełnienia zabezpieczeń (rejestracja + ubezpieczenie) do 30 dni od podpisania umowy.

Wady i zalety

Kredyt samochodowy jest niewątpliwie najbardziej popularnym sposobem do zakupu pojazdu przez klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy raczej wybierać będą leasing. Ta forma finansowania ma szereg zalet, do których zaliczyć możemy:

 • możliwość uzyskania wysokich kwot na zakup pojazdu
 • relatywnie tańsze finansowanie w odniesieniu do kredytu gotówkowego
 • szerokie możliwości zakupu auta: nowe i używane (z różnych źródeł) na podstawie: umowy kupna, pełnej faktury vat 23% lub faktury vat marża
 • długi dostępny okres finansowania (nawet do 144 miesięcy)
 • możliwość sfinansowania w obrębie umowy produktów dodatkowych takich jak: ubezpieczenie komunikacyjne, GAP, na życie

A czy znajdą się również wady? Oczywiście, że tak. Jakby nie było kredyt samochodowy wiąże się z:

 • formalnościami przez które przyjdzie nam przebrnąć: przygotowanie dokumentów finansowych lub zaświadczenia o zatrudnieniu oraz sama rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji
 • koniecznością zabezpieczenia się na samym pojeździe (przewłaszczenie lub zastaw sądowy)
 • z wymogiem polisy Auto Casco, na której finansujący wymagać będzie cesji
 • wydatkiem uzyskanych pieniędzy na zakup konkretnego pojazdu