Każdy pojazd, który będzie się poruszać po drogach publicznych w Polsce powinien zostać zarejestrowany w Wydziale Komunikacji w przeciągu 30 dni od jego nabycia i jest to ustawowy obowiązek. W niniejszym artykule opisuję dokładnie jak wygląda rejestracja samochodu w leasingu. Omówię, kto dokonuje czynności rejestracyjnych, gdzie nastąpi rejestracja, jakie formalności powinny zostać spełnione ze strony klienta, żeby doszło do rejestracji oraz ile przyjdzie Ci za taką usługę zapłacić. Zainteresowany? Zapraszam!

Leasingodawca jest właścicielem pojazdu i to on zarejestruje dla nas pojazd

W przypadku standardowej umowy leasingowej (jak również wynajmu długoterminowego) właścicielem przedmiotu finansowania pozostaje finansujący. Z tego względu to na nim będą spoczywać czynności związane z rejestracją pojazdu w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Szczegółowo termin “odpowiedni Wydział Komunikacji” przedstawię nieco później – chwila cierpliwości. 

Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że to firma leasingowa zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z rejestracją auta. My nie będziemy musieli się tym zajmować. Zaoszczędzimy sporo czasu i niepotrzebnych nerwów. Przy zakupie za gotówkę lub przy innych rozwiązaniach finansowych typu kredyt samochodowy czy pożyczka leasingowa to niestety na nas będzie ciążył obowiązek przerejestrowania auta. Co prawda są znajdą się również firmy specjalizujące się z rejestracji pojazdów na rzecz klientów, aczkolwiek rejestracja auta w finansowaniu potrafi być kłopotliwa ze względu na brak możliwości przekazywania pełnomocnictwa do rejestracji.

Tyle z plusów. Każdy medal ma jednak dwie strony, dlatego też znajdą się również minusy takiego rozwiązania. Leasingodawcy zawsze pobierają za usługę rejestracji dodatkowe opłaty. Robią to w sposób bezpośredni – poprzez odpowiednie opłaty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji lub w pośrednio poprzez zryczałtowaną roczną opłatę administracyjną. Innymi słowy przyjdzie nam za ową usługę zapłacić.  Pamiętajmy również, że wszelkiego rodzaju czynności w Wydziale Komunikacji będzie mógł przeprowadzić tylko finansujący i z pewnością za ową usługę sobie policzy. Mam tutaj na myśli operacje typu: odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu, zagubienie tablic rejestracyjnych, montaż gazu, hak i tym podobne. Dodatkowo w przypadku rejestracji przez finansującego nie będziemy mieli zbytniej swobody w rejestracji auta.  

Rejestracja samochodu w leasingu – jakie formalności muszą zostać spełnione?

Żeby leasingodawca przystąpił do rejestracji pojazdu w leasingu muszą być spełnione określone formalności. Oto one:

  • opłata wstępna powinna zostać zaksięgowana na koncie leasingodawcy, (jeśli oczywiście takowa występowała, bo nie jest to konieczne w przypadku umowy wynajmu długoterminowego)
  • umowa leasingowa powinna zostać podpisana i zweryfikowana przez finansującego
  • została wystawiona faktura zakupu pojazdu – na podstawie uprzednio wystawionego przez leasingodawcę zamówienia na fakturę
  • dostawca pojazdu dostarczył komplet wymaganych dokumentów do zarejestrowania pojazdu do leasingodawcy

Większość firm leasingowych deleguje rejestrację pojazdów do podmiotów zewnętrznych specjalizujących się z tego typu czynnościach. Najbardziej popularną i rozpoznawalną firmą, z której usług korzystają firmy leasingowe jest Multi Assist. Firma ta rejestruje pojazdy dla większości leasingodawców w Polsce. Niekiedy również bezpośrednio pracownik danej firmy lub broker może mieć pełnomocnictwo do dokonywania czynności rejestracyjnych.

Kto wybiera miejsce rejestracji i gdzie zostanie zarejestrowane auto?

Odpowiadając wprost w pierwszej kolejności to klient decyduje o miejscu rejestracji auta. Warto jednak mieć na uwadze, że możliwości w tym zakresie mogą być ograniczone. Sprowadza się to do faktu, że leasingodawca może zarejestrować auto w tych miastach, w których ma zarejestrowane oddziały. Lista tych punktów oczywiście jest dostępna u samego finansującego. Możesz też samodzielnie zweryfikować miejscowości, w których może nastąpić rejestracja – informacje te znajdziesz w KRS danej firmy. Większe firmy leasingowe mają oddziały i tym samym możliwość rejestracji w każdym większym mieście w Polsce. Mniejsze firmy z kolei mogą mieć możliwość wyboru jednej lub dwóch lokalizacji.

Jeżeli zależy Ci na tym, żeby mieć lokalne numery rejestracyjne zanim podpiszesz umowę sprawdź czy w danej lokalizacji jest taka możliwość. Z drugiej strony nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań żeby klient mieszkający w Szczecinie zarejestrował leasingowane auto dajmy na to w Warszawie. Czasem takie rozwiązanie może się okazać szybsze w realizacji, zwłaszcza, jeśli dostawca zlokalizowany jest w tym drugim mieście. Zaoszczędzi się tym sposobem, co najmniej dwa dni robocze.

Przy wyborze miejsca rejestracji warto mieć również na uwadze przyszłość. A mianowicie rejestracja pojazdu we własnym mieście może zaoszczędzić czas i pieniądze, jeśli zdecydujemy się na wykup pojazdu z leasingu. Wówczas przy przerejestrowaniu nie będziemy musieli zmieniać tablic rejestracyjnych i tym samym zaoszczędzimy na kosztach (około 100 zł).

Jak długo może trwać rejestracja samochodu w leasingu?

To zależy. A zależy to od dwóch czynników. Pierwszym czynnikiem jest szybkość dostarczenia dokumentów wymaganych do rejestracji przez dostawcę auta. Im szybciej dokumenty trafią od dostawcy do rejestratora tym szybciej zostanie zarejestrowane auto. Oczywiście dokumenty te muszą być również kompletne i nie zawierać uchybień. Do tego elementu powinien się przyłożyć sam dostawca aczkolwiek z doświadczenia wiem, że bywa z tym różnie. Jeśli dokumenty do rejestracji wymagają wysyłki to sam czas rejestracji auta nieco się może wydłużyć. Pamiętajmy jednak, że nad koordynacją tego procesu powinien czuwać nasz doradca leasingowy.

Drugim czynnikiem są moce przerobowe w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Może się okazać, że w jednym Wydziale auta rejestrowane są z dnia na dzień. W innych niestety zajdzie konieczność odczekania jednego, dwóch lub kilku dni. Co prawda leasingodawcy korzystają z dedykowanych okienek do obsługi firm, ale ich sprawy są również kolejkowane.

Upraszczając rejestracja pojazdu przez leasingodawcę powinna się zamknąć w granicach 2-3 dni roboczych, (jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności – rzecz jasna).

Czy można wybrać numery rejestracyjne lub zastosować tablice indywidualne?

Z reguły osoby lub podmioty rejestrujące nie mają większego wpływu na wybór odpowiednich numerów rejestracyjnych. Te przydzielane są losowo, zgodnie z obowiązującymi w Wydziałach Komunikacji regułami. Miej, więc w tej materii wyrozumiałość. Rejestratorzy niestety nie spełniają indywidualnych zachcianek w tym zakresie, no chyba, że zdecydujesz się na indywidualne tablice rejestracyjne. A to już nieco inna historia.

Jeśli chciałbyś, żeby na blachach leasingowanego auta widniał spersonalizowany tekst to musisz o takim fakcie uprzedzić odpowiednio wcześnie leasingodawcę. Większość firm dopuszcza możliwość zastosowania indywidualnej rejestracji. Kosztami związanymi z taką operacją obarczony zostaniesz oczywiście Ty i zamiast około 200 zł przyjdzie Ci zapłacić nieco więcej – około 1100 zł (opłata w urzędzie) + usługa leasingodawcy. No, ale jak to się mówi coś za coś. 

Musisz również sprawdzić czy dana opcja jest dostępna. Na szczęście dostępność można sprawdzić online. Wybierając niestandardowe tablice zwróć uwagę na fakt, że po wykupie z leasingu będziesz je musiał przerejestrować. Z tego względu ważne będzie miejsce rejestracji. W takim przypadku warto zrobić to w miejscu zamieszkania, bo w obrębie tego samego województwa nie będziemy musieli wyrabiać ich na nowo. Zaoszczędzimy, więc dość pokaźną sumkę.

Rejestracja samochodu w leasingu a ubezpieczenie pojazdu

W kontekście rejestracji pojazdu warto jeszcze wspomnieć dwa słowa a propos ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczenie komunikacyjne powinno zostać zawarte dokładnie tego samego dnia, w którym auto zostało zarejestrowane. Jeśli zdecydujemy się nie wybór ubezpieczenia z ramienia leasingodawcy to proces ten praktycznie zostaje na tyle zautomatyzowany, że nie musimy sobie nim zaprzątać głowy. Przy wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego na własną rękę, z kolei, musimy zadbać, żeby ubezpieczyciel niezwłocznie wystawił polisę. W przeciwnym przypadku możemy się narazić na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. A kary są dość dotkliwe. Zerknij poniżej.

przerwa w ubezpieczeniu auto osobowe auto ciężarowe pozostałe pojazdy
do 3 dni 1 200 zł 1 810 zł 200 zł
od 4 do 14 dni 3 100 zł 4 520 zł 500 zł
powyżej 14 dni 6 020 zł 9 030 zł 1 000 zł

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeżeli więc nie ubezpieczysz auta tego samego dnia, to leasingodawca zobliguje Cię do podpisania oświadczenia o tym, że ewentualną karę z UFG, (która swoją drogą jest wielce prawdopodobna) weźmie na siebie.

Wymiana dowodu rejestracyjnego na stały

Skoro jesteśmy przy temacie związanej z rejestracją to warto również przedstawić jak wyglądać będzie wymiana tymczasowego dowodu rejestracyjnego na stały. Tą czynnością również zajmie się firma leasingowa. Dobrą praktyką firm jest wręczanie wraz z tymczasowym dowodem kartki informującej o tym jak wygląda sam proces wymiany i z kim powinniśmy się skontaktować. W skrócie wygląda to tak, że my, jako użytkownicy pojazdu powinniśmy sprawdzić czy nasz dowód jest już do odbioru, następnie skontaktować się z osobą wykonującą czynności rejestracyjne oraz dostarczyć mu dowód tymczasowy wraz z potwierdzeniem zawarcia polisy OC. Rejestrator na podstawie tych dokumentów wymieni dowód na stały i przekaże go użytkownikowi. 

Podsumowanie

Jak widać proces rejestracji pojazdu w leasingu nie należy do zbyt skomplikowanych. Wszelkimi formalnościami zajmie się firma leasingowa, co niewątpliwie jest wielką zaletą takiego rozwiązania. Jeśli będziemy czuwać nad samym procesem i odpowiednio do niego się przygotujemy (wybór oddziału, ewentualnie indywidualnych numerów rejestracyjnych) to rejestracja auta w leasingu nie powinna nam sprawić większych problemów.