Dzisiejszym wpisem wracam do podstaw i nieco odłożonego na boczny tor cyklu Akademia Leasingu. Powrót do fundamentów leasingu sprowadzać się będzie do rozłożenia na czynniki pierwsze tematu korzyści podatkowych w najbardziej popularnej formie finansowania, jaką jest leasing operacyjny. Na konkretnych przykładach pokażę Ci, z jakich elementów składać się będzie tarcza podatkowa w leasingu, jak je wyliczyć i ile dokładnie będziesz w stanie zaoszczędzić na takim rozwiązaniu. Zainteresowany? Zapraszam.

Leasing nadal jest najkorzystniejszą opcją finansowania środków trwałych dla firm

Pomimo wysokich stóp procentowych, szalejącej inflacji i ogólnej drożyzny leasing nadal pozostaje dla firm najbardziej optymalnym rozwiązaniem finansowym. Na naszym rodzimym rynku przedsiębiorca, co prawda, znajdzie alternatywne formy finansowania, które mogą się okazać ciut tańsze (mam tutaj na myśli kredyt samochodowy czy też pożyczkę leasingową rozpatrywaną w kontekście wysokości raty finansowania i całkowitego kosztu transakcji) od leasingu to jednak w ogólnym rozrachunku (po uwzględnieniu korzyści podatkowych) leasing nie ma sobie równych. Więcej informacji o tym czy leasing jest nadal opłacany znajdziesz w moim artykule.

Jakie korzyści podatkowe płyną z leasingu operacyjnego?

Każdy przedsiębiorca zaciągający leasing operacyjny (w tym wpisie skupiam się tylko i wyłącznie właśnie na tej formie finansowania – leasing finansowy pozwolę sobie opisać w osobnym artykule) może skorzystać z następujących korzyści:

 • obniżenie podatku PIT/CIT – jednorazowo opłata wstępna oraz pozostałe raty w całości*, (choć w tym elemencie znajdą się wyjątki – patrz poniżej) stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu – innymi słowy wydatki te pomniejszać będą dochód klienta
 • możliwość odliczenia podatku VAT** – leasing operacyjny jest to usługa z 23% stawką VAT, która doliczana jest do każdej raty leasingowej

* Zmiany w leasingu operacyjnym od 2019 roku – rata, jako koszt uzyskania przychodu

Miłościwie nam panujący zafundowali nam zmianę w leasingu operacyjnym aut osobowych, która weszła w życie z początkiem 2019 roku. Na jej podstawie umowy leasingu (zarówno operacyjnego jak i finansowego) są objęte limitem 150 000 zł. W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca nabędzie w leasingu pojazd o cenie nieprzekraczającej 150 000 zł będzie mógł wrzucać w koszt uzyskania przychodu ratę leasingową w całości

Z kolei w przypadku droższych aut będzie obowiązywać zasada proporcjonalności. Dla przykładu w przypadku finansowania leasingiem operacyjnym auta o wartości 250 000 zł, przedsiębiorca, jako koszt uzyskania przychodu będzie mógł przyjąć 60% wartości każdej raty leasingu. Dlaczego 60%? Jeśli podzielimy maksymalny limit 150 000 zł przez wartość zakupu wynoszącą 250 000 zł otrzymamy dokładnie taką wartość.

** Możliwość odliczenia podatku VAT

Drugim niezwykle ważnym elementem w kontekście korzyści płynących z leasingu będzie możliwość odliczenia podatku VAT. Oczywiście z tego elementu skorzystać będą mogli tylko i wyłącznie przedsiębiorcy będący czynnymi płatnikami tego podatku. Jeśli nie jesteś na VAT-cie niestety jakichkolwiek korzyści płynących z owego podatku nie uzyskasz.

Wracając do tematu. Podatek VAT może być rozliczany dwojako, w:

 • 100% dla przedsiębiorców korzystających z auta wyłącznie do celów służbowych. Warto jednak przypomnieć, że możliwość odliczenia 100% VAT niesie za sobą konieczność spełnienia dodatkowych warunków takich jak:
  • prowadzenie rejestru przebiegu pojazdu do celów VAT
  • wprowadzenie wewnętrznego regulaminu użytkowania aut w firmie
  • wypełnienie formularza VAT-26 i zgłoszenie go w Urzędzie Skarbowym

No i co najważniejsze użytkowanie auta faktycznie tylko do celów służbowych. Ciekawe kontrole ze strony US się zdarzają i to nawet w weekendy.

 • 50% dla przedsiębiorców korzystających z auta zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych

Limit 150 000 a odliczenie podatku VAT

Doprecyzujmy jeszcze jak w kontekście limitu 150 000 zł ma się odliczenie podatku VAT. Sprawa wygląda następująco:

 • 100% odliczenia VAT kwota 150 000 zł netto będzie granicznym limitem
 • 50% odliczenia VAT kwota 134 529 zł netto będzie granicznym limitem

Czas na praktykę, czyli jak wyliczyć korzyści podatkowe w leasingu operacyjnym

Zabierzmy się za praktyczne wyliczenia korzyści podatkowych w leasingu. Dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużymy się dwoma przykładami zakupu auta o wartości poniżej 150 000 zł oraz powyżej tej kwoty. W każdym przypadku dokonamy podziału w zależności od tego czy przyjdzie nam odliczyć pełen VAT czy tylko 50%. W moich przykładach zakładam, że przedsiębiorca jest płatnikiem VAT. Jeśli nim nie jesteś pomijasz po prostu element związany z podatkiem VAT i tyle. W wyliczeniach zakładam, że przedsiębiorca płaci liniowy podatek PIT/CIT w wysokości 19%. Przyjęto następujące parametry finansowania: opłata wstępna 10%, okres finansowania 60 miesięcy, wykup 1%.

Auto nowe poniżej 150 000 zł  z 100% odliczeniem VAT

Zabierzmy się za praktyczne wyliczenia korzyści podatkowych w leasingu. Dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużymy się dwoma przykładami zakupu auta o wartości poniżej 150 000 zł oraz powyżej tej kwoty. W każdym przypadku dokonamy podziału w zależności od tego czy przyjdzie nam odliczyć pełen VAT czy tylko 50%. W moich przykładach zakładam, że przedsiębiorca jest płatnikiem VAT. Jeśli nim nie jesteś pomijasz po prostu element związany z podatkiem VAT i tyle. W wyliczeniach zakładam, że przedsiębiorca płaci liniowy podatek PIT/CIT w wysokości 19%. Przyjęto następujące parametry finansowania: opłata wstępna 10%, okres finansowania 60 miesięcy, wykup 1%.

cena zakupu 100 000 zł netto / 123 000 zł brutto
opłata wstępna 10 000 zł netto / 12 300 zł brutto
rata 1 910,49  zł netto / 2 349,90 zł brutto
wykup 1 000 zł netto / 1 230 zł brutto
ilość rat 60

całkowity koszt leasingu

(ow + 60* rata + wykup)

125 629,4 zł netto / 154 524,16 zł brutto

całkowita wartość podatku VAT

(całkowity koszt leasingu brutto – całkowity koszt leasingu netto)

28 894,76 zł
suma wliczona w koszt uzyskania przychodu 125 629,4 zł

Korzyści podatkowe:

 • PIT/CIT: 19%: 23 869,58 zł
 • VAT: 28 894,76 zł 
 • łącznie: 52 764,34 zł

Auto nowe poniżej 150 000 zł z 50% odliczeniem VAT

Zabierzmy się za praktyczne wyliczenia korzyści podatkowych w leasingu. Dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużymy się dwoma przykładami zakupu auta o wartości poniżej 150 000 zł oraz powyżej tej kwoty. W każdym przypadku dokonamy podziału w zależności od tego czy przyjdzie nam odliczyć pełen VAT czy tylko 50%. W moich przykładach zakładam, że przedsiębiorca jest płatnikiem VAT. Jeśli nim nie jesteś pomijasz po prostu element związany z podatkiem VAT i tyle. W wyliczeniach zakładam, że przedsiębiorca płaci liniowy podatek PIT/CIT w wysokości 19%. Przyjęto następujące parametry finansowania: opłata wstępna 10%, okres finansowania 60 miesięcy, wykup 1%.

cena zakupu 100 000 zł netto / 123 000 zł brutto
opłata wstępna 10 000 zł netto / 12 300 zł brutto
rata 1 910,49  zł netto / 2 349,90 zł brutto
wykup 1 000 zł netto / 1 230 zł brutto
ilość rat 60

całkowity koszt leasingu

(ow + 60* rata + wykup)

125 629,4 zł netto / 154 524,16 zł brutto

całkowita wartość podatku VAT

(całkowity koszt leasingu brutto – całkowity koszt leasingu netto)

28 894,76 zł * 50% = 14 447,38 zł
suma wliczona w koszt uzyskania przychodu 140 076,78 zł

Korzyści podatkowe:

 • PIT/CIT: 19%: 26 614,58 zł
 • VAT: 14 447,38 zł 
 • łącznie: 41 061,96 zł

Auto nowe powyżej 150 000 zł  z 100% odliczeniem VAT

cena zakupu 200 000 zł netto / 246 000 zł brutto
opłata wstępna 20 000 zł netto / 24 600 zł brutto
rata 3 920,98 zł netto / 4 699,80 zł brutto
wykup 2 000 zł netto / 2 460 zł brutto
ilość rat 60

całkowity koszt leasingu

(ow + 60* rata + wykup)

257 258,8 netto / 316 428,32 zł brutto
wartość pojazdu na potrzeby podatku dochodowego 246 000 zł
współczynnik określający limit

(limit / wartość pojazdu na potrzeby podatku dochodowego)

60,97%
podatek vat naliczony do leasingu (koszt leasingu netto*23%) 59 169,57 zł

W uproszczeniu przedsiębiorca będzie mógł wrzucać w koszt uzyskania przychodu 60,97% wartości każdej raty.

I tu dochodzimy do momentu kiedy nieco musimy skomplikować wyliczenia. Opłaty leasingowe dzielą się bowiem na 2 części (podobnie jak typowy kredyt):

 • kapitałowa – spłata wartości samochodu
 • odsetkowa – wynagrodzenie (zysk) leasingodawcy

Jeżeli jest to leasing operacyjny proporcję stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego (części kapitałowej opłaty). Część odsetkowa opłaty jest kosztem w całości (bez limitu).

Musimy zatem podsumować opłaty leasingowe w części kapitałowej oraz w części odsetkowej.

Na podstawie powyższego dokonujemy poniższych obliczeń:

 • Opłata leasingowa w części kapitałowej, stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 150 000,00 zł
 • Opłata leasingowa w części odsetkowej, stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 57 259,28 zł
 • Suma opłat leasingowych stanowiących koszt uzyskania przychodu: 207 259,28 zł

Korzyści podatkowe:

 • PIT/CIT: 19%: 39 379,26 zł
 • VAT: 59 169,57 zł 
 • łącznie: 98 548,83 zł

Auto nowe powyżej 150 000 zł  z 50% odliczeniem VAT

cena zakupu 200 000 zł netto / 246 000 zł brutto
opłata wstępna 20 000 zł netto / 24 600 zł brutto
rata 3 920,98 zł netto / 4 699,80 zł brutto
wykup 2 000 zł netto / 2 460 zł brutto
ilość rat 60

całkowity koszt leasingu

(ow + 60* rata + wykup)

257 258,8 netto / 316 428,32 zł brutto
wartość pojazdu na potrzeby podatku dochodowego 223 000 zł (50% VAT)
współczynnik określający limit

(limit / wartość pojazdu na potrzeby podatku dochodowego)

67,26%
podatek vat naliczony do leasingu (koszt leasingu netto*11,5%) 29 584,78 zł

Analogicznie jak powyżej  dokonujemy obliczeń:

 • Opłata leasingowa w części kapitałowej, stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 150 000 zł
 • Opłata leasingowa w części odsetkowej, stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 63 884 zł
 • Suma opłat leasingowych stanowiących koszt uzyskania przychodu: 213 842 zł

Korzyści podatkowe:

 • PIT/CIT 19%: 40 629,98 zł
 • VAT: 29 584,60 zł 
 • łącznie: 70 214,58 zł

Podsumowanie

Mam nadzieje, że choć trochę przybliżyłem Ci w jaki sposób samodzielnie możesz wyliczyć sobie korzyści finansowe płynące z leasingu operacyjnego. Jak widać powyżej ich wyliczenie (przynajmniej dla auta osobowego do 150 000 zł) nie powinno sprawić Ci większego problemu. Nieco więcej zachodu jest przy autach droższych. Nie musisz się jednak tym martwić – spokojnie dla Ciebie takie wyliczenia przeprowadzi biuro rachunkowe prowadzące twoją księgowość.