Przerażają Cię obecne ceny paliw na stacjach benzynowych, które mocno drenują Twój portfel. Dochodzisz do wniosku, że sfinansowane leasingiem auto pali nieco za dużo? Dobrym rozwiązaniem zmniejszającym wydatki eksploatacyjne samochodu będzie montaż instalacji gazowej. Koszt takiej operacji jest relatywnie nieduży, a oszczędności płynące z takiego rozwiązania spore. Jeśli interesuje Cię jak wygląda montaż instalacji gazowej w leasingowanym aucie – ten wpis będzie idealny dla Ciebie. Zapraszam.

Montaż instalacji gazowej – zgoda finansującego

Każda nawet najmniejsza zmiana w przedmiocie leasingu powinna być poprzedzona pisemną zgodą leasingodawcy. To przecież po jego stronie leży własność pojazdu. Żeby sprawę bardziej zobrazować posłużę się przykładem wynajmowanego mieszkania.  

Jeśli użytkujesz nie swoje mieszkanie to bez zgody właściciela nie możesz zmienić koloru ścian w salonie czy w łazience wymienić wannę na prysznic. No chyba, że dojdziesz do porozumienia z właścicielem nieruchomości i on wyrazi zgodę na owe zmiany. Taką samą analogię można odnieść do leasingu. Wszelkiego rodzaju modyfikacje pojazdu zawsze muszą się odbyć za zgodą finansującego.

Przy okazji jeszcze jedna kwestia, która będzie miała analogię w umowach leasingu. Jeśli powiedzmy wymienisz za zgodą właściciela ową wannę na prysznic i po jakimś czasie zrezygnujesz z wynajmu mieszkania to niestety zostawiasz właścicielowi nieruchomość z całym inwentarzem i nie możesz żądać od niego zapłaty za owe modyfikacje. Dokładnie tak samo jest w leasingu.

Leasingodawcy zabezpieczają się zapisami w OWUL

Finansujący zabezpieczają się przed dokonywaniem niechcianych modyfikacji pojazdów w leasingu odpowiednimi zapisami w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Przy tej okazji z uporem maniaka będę Wam przypominał jak ważne jest zapoznanie się z tymi zapisami przed podpisaniem umowy leasingowej. Firmy leasingowe zawierają w tym dokumencie zapisy mówiące o tym, że korzystający zasadniczo nie powinien dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie leasingu bez uprzedniej zgody nawet pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Zdarzają się nawet bardziej szczegółowe zapisy w tym zakresie – mówiące o tym, że każda nieodwracalna modyfikacja wymaga zgody. Wedle mnie taki zapis jest bardziej konkretny niż ogólne stwierdzenie, które może nieco wyhamować nasze modyfikacyjne zapędy.

Poniżej zapisy z OWUL kilku firm leasingowych:

wyciąg z owul - modyfikacja przedmiotu

Warto również nadmienić, że finansujący w OWUL mogą również zamieścić zapis mówiący o inspekcji pojazdu w dowolnym momencie. Z reguły jednak jest to zapis martwy. Nie spotkałem się z sytuacją, w której finansujący angażowałby czas i pieniądze na tego typu wizytacje.

Jakie formalności należy spełnić, aby uzyskać zgodę na montaż instalacji gazowej w aucie?

Same formalności związane z wnioskiem o zgodę na montaż instalacji LPG nie należą do zbyt skomplikowanych. Firmy leasingowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowały na ową sposobność odpowiednie wnioski oraz procedury ich rozpatrywania. Wystarczy wypełnić, krótki wniosek (patrz wzór poniżej) i wysłać go (czasem wystarczy w formie elektronicznej) do finansującego. Ten w ciągu kilku lub kilkunastu dni zaopiniuje nasz wniosek i udzieli nam zgody na modyfikację auta. Dopiero po uzyskaniu zgody powinniśmy się zabrać za montaż instalacji.

Przykładowy wniosek o montaż instalacji gazowej w aucie:

Instalacja musi spełniać określone kryteria

Sama instalacja gazowa, która zostanie zamontowana w finansowanym leasingiem pojeździe musi spełniać odpowiednie standardy. Przede wszystkim musi być ona fabrycznie nowa (leasingodawcy nie wydają z reguły zgodę na montaż komponentów używanych). Jeśli nabyłeś w leasingu auto fabrycznie nowe i obowiązuje Cię jeszcze gwarancja producenta to warto wybrać taką instalację oraz miejsce jej montażu (ASO), żeby jej nie stracić. Niestety tu możliwości będą naprawdę mocno ograniczone. No cóż, musisz się z tym pogodzić lub zawczasu pomyśleć o zakupie auta z fabryczną instalacją LPG (ale o tym szerzej za chwilę).

Kto ponosi koszty montażu instalacji gazowej w leasingowanym aucie?

Jeśli myślisz, że to leasingodawca powinien ponieść koszt instalacji skoro jest właścicielem pojazdu, to niestety jesteś w błędzie. Koszt montażu LPG w aucie zawsze ponosi leasingobiorca

Na naszym rodzimym rynku leasingowym można spotkać się z dwoma sposobami rozliczeń kosztów między stronami:

 1. Za montaż płaci leasingobiorca. Przy takim rozwiązaniu całkowite koszty doposażenia auta w instalację LPG ponosi klient. To również na dane klienta  zostanie wystawiona faktura VAT, którą wraz z innymi wymaganymi dokumentami będzie trzeba przedstawić finansującemu. Ten następnie dokona odpowiednich wpisów do dowodu rejestracyjnego auta.
 2. Za montaż płaci leasingodawca. W tym przypadku z kolei faktura VAT będzie wystawiona na firmę leasingową, a ta z kolei zrekompensuje sobie wydatek poprzez dorzucenie sumy z faktury do kapitału. Analogicznie jak wyżej leasingodawca dokona odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym auta.

Którą opcję zapłaty za montaż wybrać?

Wydaje mi się, że bardziej sensownym pytaniem byłoby, z której opcji będziemy mogli skorzystać. Podejście firm leasingowych naprawdę bywa różne. Jedne po prostu narzucają klientowi jedyny i słuszny model działania i tyle. Inne warunkują to od wartości samej instalacji. Do kwoty nieprzekraczającej 3500 zł netto klientowi przyjdzie uregulować płatność samodzielnie. Powyżej tej wartości koszt przerzucany jest na leasingodawcę. I na koniec są też takie, które dają klientowi swobodę wyboru. Jeżeli możemy skorzystać z opcji płatności przez finansującego i nie chcemy angażować własnych środków to warto takie rozwiązanie rozważyć. Przyjdzie je nam spłacić poprzez nieco powiększone raty leasingu. Sprawdź i przeanalizuj Ogólne Warunki Umowy Leasingowej – tylko w ten sposób unikniesz niemiłych niespodzianek.

Jakie dokumenty należy przedłożyć do leasingodawcy?

W związku z montażem instalacji gazowej należy przestawić leasingodawcy następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na instalację LPG w aucie
 • Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji na instalację gazową wraz ze zbiornikiem na gaz
 • Oryginał faktury i montażu instalacji gazowej
 • Badanie techniczne, jeśli do kolejnego przeglądu pozostało mniej niż rok czasu
 • Dowód rejestracyjny auta

Na ich podstawie finansujący uda się do Wydziału Komunikacji celem wpisania adnotacji o instalacji w dowodzie rejestracyjnym. Czas na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym wynosi 30 dni. Co prawda za przekroczenie ww. terminu ze strony Wydziału Komunikacji nie są przewidziane jakiejkolwiek kary. Te jednak mogą nas spotkać przy kontroli drogowej – mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Nie warto, więc zwlekać.

Instalacja gazowa w aucie = coroczne przeglądy

Po zainstalowaniu w aucie instalacji LGO musimy pamiętać o corocznych przeglądach (licząc od dnia montażu instalacji). Dokonujemy ich standardowo w Stacji Kontroli Pojazdów przedkładając dodatkowe dokumenty w postaci:

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu
 • Atest zbiornika gazowego tzw. paszport butli

Dokumenty te powinniśmy otrzymać od warsztatu montującego gaz w aucie. Jeśli jakimś dziwnym trafem dokumenty nam zaginą to możemy wystąpić o duplikaty do wystawców tych dokumentów.

Instalacja gazowa a ubezpieczenie komunikacyjne

Każdy, kto posiada polisę Autocasco do pojazdu, w którym montowany był gaz, powinien (nie ma obowiązku) poinformować ubezpieczyciela o takim fakcie. Dlaczego? Jeśli tego nie zrobicie, a dojdzie do szkody wówczas nie będzie możliwości uzyskania środków na naprawę instalacji. W momencie, kiedy wybraliście ubezpieczenie z ramienia finansującego możecie liczyć na automatyczny przepływ informacji. Nie zawadzie jednak i w takim przypadku trzymać rękę na pulsie. Z kolei, jeżeli wybraliście ubezpieczenie zewnętrzne warto niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela.

Należy pamiętać również o tym, że montaż instalacji powoduje również wzrost wartości auta. A to z kolei przełoży się również na wartość samego ubezpieczenia i niewielką dopłatę do polisy.

Montaż instalacji gazowej niesie za sobą dodatkowe opłaty

Niestety oprócz kosztów związanych z samą instalacją LPG z reguły przyjdzie nam zapłacić dodatkowo jeszcze kilka złotych. Większość firm leasingowych doliczy nam opłaty administracyjne z tytułu:

 • Rozpatrzenia samego wniosku o montaż instalacji
 • Podjętych czynności w Wydziale Komunikacji (wpis do dowodu rejestracyjnego)

Wysokość wyżej wymienionych opłat może być różna w zależności od leasingodawcy. Warto, więc wrócić do lektury Tabeli Opłat i Prowizji lub do Tabeli Opłat Dodatkowych w przypadku umów z roczną zryczałtowaną opłatą administracyjną.

Alternatywne rozwiązanie – zakup auta z zamontowanym gazem

Zastanawiasz się czy istnieje sposób na ominięcie tych żmudnych formalności jak i kosztów w trakcie trwania umowy leasingu związanych z montażem instalacji LPG? Oczywiście, że tak. Wystarczy pomyśleć o tym przed zawarciem umowy leasingu. Możesz przecież wybrać pojazd, który ma już zainstalowany gaz. A jeśli nie znajdziesz takowego, a koniecznie będziesz chciał taniej tankować – nic nie stoi na przeszkodzie żeby zamontować instalację przed umową (i przed wyceną auta – to ważne).  

Wysokość wyżej wymienionych opłat może być różna w zależności od leasingodawcy. Warto, więc wrócić do lektury Tabeli Opłat i Prowizji lub do Tabeli Opłat Dodatkowych w przypadku umów z roczną zryczałtowaną opłatą administracyjną.

Podsumowanie

Jak widać na załączonym obrazku montaż instalacji gazowej z finansowanym aucie nie powinien przyprawić Cię o ból głowy. Najpierw należy wystąpić o zgodę do finansującego na montaż gazu do auta, następnie określić, w jaki sposób będzie ona finansowana, przedstawić finansującemu dokumenty po montażu gazu oraz dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym o polisie ubezpieczeniowej. Być może przyjdzie nam jeszcze ponieść koszt opłat manipulacyjnych leasingodawcy i będziemy mogli się cieszyć tańszymi kosztami tankowania naszego auta w leasingu.