W świecie rolnictwa, niezawodny sprzęt to klucz do sukcesu. Bez solidnych maszyn, zarówno prowadzenie, jak i rozwijanie działalności rolniczej może okazać się wyzwaniem. Na szczęście, nabycie nowego sprzętu nie musi oznaczać konieczności dysponowania gotówką. Istnieją różnorodne metody zewnętrznego finansowania, a jedną z najbardziej atrakcyjnych jest bez wątpienia leasing dla rolnika.

Ale na czym dokładnie polega leasing w kontekście rolnictwa? Jakie przedmioty mogą być finansowane za jego pomocą? Zobaczmy bliżej, jaki typ leasingu będzie najbardziej odpowiedni, a także jakie korzyści można uzyskać, decydując się na zawarcie umowy leasingowej. Bądź ze mną, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z możliwości, jakie oferuje leasing dla rolników. Zapraszam do lektury!

Leasing dla rolnika a typowy leasing dla przedsiębiorcy

Nie muszę chyba przypominać, że leasing to w uproszczeniu umowa dzierżawy i świetny sposób na korzystanie z wybranych środków trwałych przez określony czas, w zamian za co płacimy regularne raty. W tym modelu,  zawsze firma leasingowa pozostaje formalnym właścicielem sprzętu przez cały okres finansowania. Zasadniczo nie ma zbyt wiele różnic pomiędzy zwyczajnym leasingiem, a leasingiem dedykowanym dla rolników. Znajdzie się jednak kilka szczegółów, które będą charakteryzować leasing dla rolnika

Charakterystyczne elementy leasingu dla rolników:

 • Z leasingu mogą skorzystać rolnicy, którzy prowadzą działalność w dowolnej formie już od pół roku. Minimalny okres prowadzenia gospodarstwa może być różny w obrębie poszczególnych firm leasingowych. 
 • Oferta skierowana jest zarówno dla dużych gospodarstw rolnych działających na zasadzie przedsiębiorstwa,  jak również dla rolników indywidualnych, działających na mniejszą skalę, włączając w to osoby, które nie mają numeru NIP. W przypadku standardowego leasingu co prawda jest możliwość zaciągnięcia leasingu konsumenckiego, ale ten jest zasadniczo ograniczony tylko i wyłącznie do aut. 
 • Nieco inne wymogi formalne wynikające ze specyfiki branży. Przy składaniu wniosku leasingowego konieczne stanie się przedstawienie odpowiednich dokumentów. Jakich? O tym przeczytasz nieco niżej.
 • Możliwość finansowania szerokiej gamy przedmiotów.

Leasing dla rolnika – jakie przedmioty możemy sfinansować?

Dzięki leasingowi, rolnik ma możliwość ubiegania się o finansowanie różnorodnego sprzętu rolniczego, niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy używany. Wśród nich znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Traktory
 • Maszyny do sortowania warzyw i owoców
 • Ciągniki
 • Agregaty uprawowe
 • Ładowacze
 • Glebogryzarki
 • Prasy rolnicze
 • Sieczkarnie
 • Siewniki
 • Sadzarki
 • Kombajny
 • Kosiarki

Nie tylko niezbędne maszyny i sprzęt do pracy w rolnictwie są popularnymi przedmiotami leasingu. Rolnicy coraz częściej wybierają również leasing paneli fotowoltaicznych, różnego rodzaju samochodów, maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i metali, wózków widłowych czy urządzeń czyszczących. Dzięki tej formie finansowania, mogą oni nabyć te przedmioty bez konieczności wyłożenia dużych kwot pieniędzy na początku. To szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla tych, którzy na co dzień muszą posiadać pojazdy lub sprzęt niezbędny do sprawnego prowadzenia gospodarstwa.

Jak widać, możliwości są naprawdę szerokie. Dlatego jeżeli jesteś rolnikiem, rozważ zastosowanie leasingu w swojej działalności. Może to być klucz do rozwoju Twojego gospodarstwa!

Warunki otrzymania leasingu dla rolnika czyli „papierologia”

Jako rolnik szukający możliwości finansowania swojej działalności, musisz zdać sobie sprawę, że proces uzyskania leasingu wiąże się z pewnymi procedurami weryfikacyjnymi. Większość firm leasingowych oczekuje, że rolnik prowadził już działalność przez pewien okres, najczęściej nie mniej niż 6 miesięcy. Ważne jest również zrozumienie, że ocena zdolności leasingowej nie jest tak dogłębna jak analiza zdolności kredytowej.

Podczas procesu składania wniosku o leasing, mogą być potrzebne następujące dokumenty:

 • Deklaracja dochodów
 • Umowa najmu ziemi
 • Dowody na zarejestrowanie działalności rolniczej
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem gruntowym (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Nakaz płatniczy – decyzja gminy określająca wielkość zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie o otrzymywanych dotacjach w roku bieżącym (decyzja o przyznaniu dopłat)
 • Kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa
 • Jeśli rolnik nie posiada numeru REGON – zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację od kiedy rolnik jest płatnikiem podatku rolnego
 • Zaświadczenie o terminowym regulowaniu płatności należnych gminie (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym areale ziemi lub dokument stwierdzający stan prawny posiadanych/dzierżawionych nieruchomości (min. 10 ha)

W zależności od zastosowanej procedury finansujący może wymagać części tych dokumentów lub całości listy.

Często firma leasingowa może również wymagać wpłaty tzw. czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej), który jest swoistym wkładem własnym. Ten wymóg jest szczególnie powszechny, gdy proces weryfikacji zdolności leasingowej jest uproszczony. Kwota ta jest zazwyczaj niższa niż analogiczny wkład własny przy finansowaniu typowym kredytem.

Jaki leasing będzie odpowiedni dla rolnika: operacyjny czy finansowy?

Wybór pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji rolnika. Oba rodzaje leasingu mają swoje zalety, które mogą okazać się korzystne w różnych sytuacjach.

Leasing finansowy jest dobrą opcją dla rolników, którzy chcą stać się pełnoprawnymi właścicielami maszyny lub urządzenia po zakończeniu umowy leasingowej. Ten typ leasingu pozwala na uwzględnienie leasingowanego przedmiotu w rejestrze środków trwałych oraz samodzielną amortyzację. Po spłaceniu ostatniej raty, przedmiot automatycznie staje się własnością rolnika.

Z drugiej strony, leasing operacyjny może być korzystny dla tych rolników, którzy chcą korzystać z najnowszych technologii i regularnie aktualizować swoje maszyny. W leasingu operacyjnym, przedmiot jest własnością firmy leasingowej przez cały czas trwania umowy. Na koniec okresu leasingu, rolnik ma możliwość zdecydować, czy chce wykupić przedmiot na własność, czy też go zwrócić i ewentualnie wymienić na nowszy model.

Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny mają swoje unikalne korzyści podatkowe, które mogą wpływać na decyzję. W związku z tym, rolnicy powinni skonsultować się z doradcą finansowym lub księgowym, aby dokładnie zrozumieć, jak każdy rodzaj leasingu wpłynie na ich finanse.

Jaki leasing będzie odpowiedni dla rolnika: operacyjny czy finansowy?

Leasing, podobnie jak wiele innych form finansowania, posiada kilka odmian – w tym przypadku, najistotniejsze są leasing operacyjny i finansowy. Oba rodzaje różnią się między sobą kilkoma kluczowych warunkami określonymi w umowie.

Leasing operacyjny jest opcją często wybieraną przez rolników, zazwyczaj zawiera się go na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W praktyce oznacza to, że umowa leasingu na samochód jest zwykle podpisywana na co najmniej 2 lata, natomiast umowa na maszyny rolnicze powinna obowiązywać przez co najmniej 3 lata. W tej formie leasingu, przedmiot jest formalnie własnością firmy leasingowej przez cały czas trwania umowy. Po jej zakończeniu rolnik może zdecydować się na wykup przedmiotu na własność lub zwrócić go firmie leasingowej. Wykup staje się atrakcyjną opcją, szczególnie ze względu na korzystne warunki tego typu transakcji.

Z drugiej strony, mamy leasing finansowy, który oferuje możliwość podpisania umowy na znacznie krótszy okres – nawet zaledwie 3 czy 6 miesięcy. Co więcej, ten rodzaj leasingu umożliwia rolnikowi wpisanie leasingowanego przedmiotu do rejestru środków trwałych i samodzielne dokonanie jego amortyzacji. W momencie, gdy rolnik spłaci ostatnią ratę leasingową, przedmiot automatycznie staje się jego własnością.

Jakie korzyści niesie za sobą leasing dla rolnika?

Leasing skierowany do rolników stanowi atrakcyjną propozycję z wielu powodów. Przybliżam argumenty, które przemawiają za wyborem tego typu rozwiązania finansowego:

 1. Łatwość dostępu. Leasing jest zwykle łatwiejszy do uzyskania niż kredyt, szczególnie dla rolników, którzy prowadzą działalność od minimum 6 miesięcy. W przeciwieństwie do procesu kredytowego, leasing nie wymaga skomplikowanych procedur ani zaawansowanych dokumentów finansowych.
 2. Nie wpływa na zdolność kredytową. Zawarcie umowy leasingowej nie obniża zdolności kredytowej rolnika. To oznacza, że rolnik wciąż może ubiegać się o kredyt na inne inwestycje, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Zachowanie płynności finansowej. Leasing pozwala na rozłożenie kosztów zakupu sprzętu na dłuższy okres. Dzięki temu, rolnik nie musi wydawać dużej sumy pieniędzy od razu, co pomaga utrzymać płynność finansową gospodarstwa.
 4. Brak wysokiego wkładu własnego. Leasing często nie wymaga dużej opłaty wstępnej. To oznacza, że rolnik może zacząć korzystać z nowego sprzętu praktycznie od razu, bez konieczności posiadania dużego wkładu własnego.
 5. Brak konieczności zabezpieczenia. Umowy leasingowe nie wymagają zwykle dodatkowych zabezpieczeń, takich jak hipoteki czy poręczenia. To ułatwia proces i eliminuje stres związany z poszukiwaniem gwaranta.
 6. Możliwość korzystania z nowoczesnych maszyn. Leasing umożliwia rolnikom korzystanie z najnowszych technologii i sprzętu, co może zwiększyć efektywność i produktywność gospodarstwa.
 7. Elastyczność. Umowy leasingowe są zwykle bardziej elastyczne niż kredyty, z różnymi opcjami dotyczącymi długości umowy, wielkości rat i opcji wykupu na koniec umowy.
 8. Harmonogram sezonowy. Dzięki harmonogramowi sezonowemu, rolnicy mogą dostosować swoje płatności leasingowe do cyklicznych zmian w przepływach pieniężnych, co pomaga im lepiej zarządzać swoimi finansami i uniknąć problemów z płynnością.

Pożyczka leasingowa dla rolnika to również dobre rozwiązanie

Pożyczka leasingowa to unikalne narzędzie finansowe, które ułatwia nabycie niezbędnego sprzętu rolniczego. Działa na podobnych zasadach jak kredyt bankowy, lecz zamiast z banku, pochodzi ona od firmy leasingowej.

Ta forma finansowania została stworzona z myślą o rolnikach, którzy mają na celu zakup sprzętu rolniczego przy wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej. Pożyczka leasingowa łączy w sobie elastyczność i szybkość, które są charakterystyczne dla leasingu, z cechami typowego kredytu bankowego. Jej niekwestionowaną zaletą jest fakt własności finansowanego przedmiotu po stronie rolnika. A to z kolei jest kluczowe w uzyskaniu wcześniej wspomnianych dotacji.

Dzięki doskonałemu zgraniu tego produktu z dostępnymi w Polsce dotacjami unijnymi na rozwój rolnictwa, pożyczka leasingowa szybko zdobyła miano niekwestionowanego lidera wśród instrumentów finansowych oferowanych rolnikom. Jest łatwiejsza do uzyskania, uwzględnia wielkość otrzymanej dopłaty i przynosi korzyści podatkowe. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto planuje zmodernizować swoje gospodarstwo i wyposażyć je w nowoczesne maszyny, które zwiększą efektywność pracy i obniżą koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Jakie korzyści niesie pożyczka leasingowa dla rolnika?

Pożyczka dla rolnika to doskonałe narzędzie finansowe, które niesie za sobą szereg korzyści takich jak:

 • długi okres finansowania (nawet do 7 lat)
 • możliwość uzyskania finansowania w PLN i EURO (w zależności od firmy leasingowej)
 • niskie opłaty wstępne
 • możliwość finansowania przedmiotów podlegających pod dotację (własność przedmiotu po stronie rolnika)
 • szeroki wachlarz produktowy (maszyny, urządzenia, pojazdy)
 • produkt przeznaczony również dla klientów nie będących płatnikami podatku VAT
 • procedura uproszczona
 • wysokie kwoty pożyczki

Wybór odpowiedniej firmy leasingowej

Wybór odpowiedniego leasingodawcy jest kluczowy dla każdego rolnika szukającego najbardziej korzystnego rozwiązania finansowego. Na szczęście, rolnicy nie muszą podejmować tej decyzji w ciemno. Związek Leasingu Polskiego publikuje regularnie statystyki, które dostarczają rzetelny obraz całej branży leasingowej. Dane te pozwalają zrozumieć trendy rynkowe i wyselekcjonować firmy specjalizujące się w finansowaniu rolnictwa. Analiza tych informacji pozwoli na podjęcie świadomej decyzji, dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Wybierając leasingodawcę, warto skorzystać z tych danych, aby zyskać pełne przekonanie, że dokonujemy najlepszego wyboru.

Oto lista dziesięciu firm leasingowych, które zrealizowały największe wolumeny sprzedażowe w obrębie maszyn rolniczych (tabela dotyczy wyłącznie leasingu, podane kwoty w tysiącach netto, dane na koniec półrocza 2022):

Spółka Maszyny Rolnicze
1 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 125 957
2 BNP Paribas Leasing Solution 105 990
3 VB Leasing S.A. 93 316
4 PKO Leasing S.A. 82 394
5 Santander Leasing S.A. 63 579
6 ING Lease (Polska ) Sp. z   o.  o. 22 769
7 Pekao Leasing Sp. z o. o. 21 200
8 Alior Leasing Sp z o. o. 19 560
9 SGB Leasing Sp. z o. o. 16 993
10 Millennium Leasing  Sp. z  o. o. 9 773

Źródło: Związek Leasingu Polskiego – Finansownie rynku w I-II kwartale 2022 r. dane wg firm w podziale na leasing i pożyczki

I analogiczne zestawienie dziesięciu firm leasingowych, które zrealizowały największe wolumeny sprzedażowe w obrębie maszyn rolniczych (tabela dotyczy pożyczki leasingowej, podane kwoty w tysiącach netto, dane na koniec półrocza 2022):

Spółka Maszyny Rolnicze
1 BNP Paribas Leasing Solution 606 471
2 Santander Leasing S.A. 499 963
3 De Lage Landen  Leasing Polska S.A. 259 061
4 VB Leasing S.A. 240 646
5 PKO Leasing S.A. 234 492
6 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 209 009
7 SGB Leasing Sp. z o. o. 46 503
8 Pekao Leasing Sp. z o. o. 43 942
9 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 29 370
10 Deutsche Leasing Polska S.A. 15 577

Źródło: Związek Leasingu Polskiego – Finansownie rynku w I-II kwartale 2022 r. dane wg firm w podziale na leasing i pożyczki

Podsumowanie

Mimo że leasing i pożyczka jest jednym z wielu możliwych środków finansowania dla różnorodnych aktywów, jego unikalne korzyści sprawiają, że są to zdecydowanie jedne z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań dla rolników. Minimalizm w zakresie wymaganych formalności, możliwość dostosowania harmonogramu spłat do specyfiki branży, brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową, a także bogactwo dostępnych przedmiotów – to wszystko przemawia za tym, że leasing i pożyczka są niezwykle korzystnym wyborem dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.