W życiu każdy z nas szuka pewności i stabilności, którą daje leasing z gwarancją zwrotu. Chcemy być pewni, że nasze decyzje, zarówno te dotyczące życia biznesowego, jak i prywatnego, będą przynosiły pozytywne rezultaty. Właśnie, dlatego ludzie tak bardzo cenią sobie wszelkiego rodzaju gwarancje. Gwarancja, niezależnie od kontekstu, daje nam przecież poczucie bezpieczeństwa i zapewnia, że nasze wybory są mądre, a inwestycje mniej ryzykowne.

Gwarancje odgrywają szczególnie ważną rolę w świecie biznesu, gdzie ryzyko często idzie w parze z możliwością osiągnięcia sukcesu. Jednakże, nie każdy przedsiębiorca lub konsument jest gotowy na ryzykowanie własnych zasobów finansowych czy czasu. Właśnie w takich przypadkach pojawia się potrzeba posiadania gwarancji, która daje przekonanie, że podejmowane działania będą dodatkowo zabezpieczone.

W niniejszym artykule przyjrzę się  bliżej, tematowi gwarancji, zarówno w aspekcie przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ponad dwa lata temu na moim blogu opublikowałem artykuł, w którym poruszyłem temat leasingu z gwarancją zwrot pojazdu. Od tego czasu wiele się zmieniło, jednak uważam, że ten temat pozostaje na tyle istotny i interesujący, że warto do niego powrócić i omówić raz jeszcze.

Klasyczne podejście leasingodawców do tematu – tu się nic nie zmieniło…

Tradycyjne kontrakty leasingowe i umowy najmu dostępne na rynku często nie pozwalają na ich przedterminowe zakończenie lub sprawiają, że jest to bardzo uciążliwe. Zazwyczaj osoby korzystające z leasingu nie mają prawa do rozwiązania umowy podczas jej trwania. Oto przykład z Ogólnych Warunków jednego z podmiotów oferujących leasing:

Z drugiej strony, pewne instytucje leasingowe wprowadzają klauzule stanowiące, że przedterminowe zakończenie umowy może nastąpić jedynie na warunkach przedstawionych przez podmiot finansujący. A na jakich dokładnie zasadach? Niestety, informacje te nie są podane. Pozostaje nam zatem jedynie przypuszczać, że warunki te będą korzystne dla leasingodawcy:

Ponadto, kodeks cywilny również nie wykazuje dużej troski o leasingobiorcę. Przepisy zawarte w kodeksie wydają się sprzyjać leasingodawcy bardziej niż osobie korzystającej z usługi.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingowej – możliwości

Możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej są zazwyczaj uzależnione od postanowień umowy oraz ogólnych warunków oferowanych przez firmę leasingową. Oto kilka najczęstszych opcji wcześniejszego zakończenia umowy leasingowej:

1. Zwrot auta

Możemy spróbować dojść do porozumienia z finansującym w sprawie zwrotu auta. Jednak nie zawsze jest to możliwe do wdrożenia i należy ocenić, czy będzie to opłacalne dla klienta. Przy analizie tego rozwiązania warto rozważyć takie aspekty jak: możliwość przedterminowego zakończenia umowy, minimalny okres jej trwania, saldo pozostałe do spłaty, wartość rynkowa pojazdu, sposób rozliczenia pozostałych rat oraz sposób i koszt sprzedaży pojazdu przez leasingodawcę. Jak widać, czynników jest wiele.

2. Wcześniejsza spłata umowy

Innym sposobem na przedterminowe zakończenie umowy leasingu jest jej spłata. Wymaga to jednak posiadania wolnych środków finansowych. Ponadto, jeśli przedmiot finansowania nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, wykup może odbyć się jedynie za wartość rynkową przedmiotu, co może być nieopłacalne. Należy dokładnie przeanalizować, na jakim etapie umowy się znajdujemy, czy możemy spłacić ją wcześniej (zgodnie z zapisami o OWUL) i czy będzie to korzystne finansowo (czasami dalsza spłata może być tańsza niż przedterminowe zakończenie). To rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia w większości firm leasingowych. Wcześniejsza spłata umowy wiąże się również z zastosowaniem tzw. dyskonta przez finansującego.

3. Podnajem

Podnajem to stosunkowo łatwa do wdrożenia alternatywa w porównaniu z cesją. Gdy chcemy udostępnić przedmiot finansowania innemu podmiotowi, powinniśmy najpierw wystąpić do finansującego o zgodę. Jeśli uzyskamy zezwolenie, możemy przekazać przedmiot innemu użytkownikowi w zamian za miesięczne opłaty. Należy pamiętać, że podnajem zwykle wpływa na wysokość składki ubezpieczenia OC/AC. Podnajmowanie bez wiedzy finansującego może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. Co więcej, niektóre firmy mogą wymagać dodatkowych opłat za zgodę na podnajem auta innemu użytkownikowi.

4. Cesja 

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej może również nastąpić poprzez przeniesienie praw i obowiązków leasingobiorcy na inną osobę, która będzie kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach. Ta opcja wymaga jednak zgody leasingodawcy i z reguły obarczona jest dodatkowymi opłatami.

A co jeśli powiem Ci, że…

 • To Ty wybierasz auto, które chciałbyś sfinansować leasingiem w nieco innym wymiarze – do dyspozycji masz nowe pojazdy lub auta używane 
 • Możesz zakończyć umowę w każdym momencie (bez podania powodów) i oddać samochód bez konieczności uiszczania pozostałych opłat (miesięcznych rat i końcowego wykupu)
 • Leasingodawca wsparcie Cię w szybkiej sprzedaży auta, rozliczając umowę w pełni transparentny sposób
 • Rozliczając umowę, nie będziesz musiał płacić odsetek od niespłaconych rat leasingowych i wykupu – a leasingodawca weźmie pod uwagę jedynie kapitał pozostały do spłaty

Czy to nie brzmi uczciwie i kusząco? Jeśli tak, to przedstawiam Ci Leasing z gwarancją zwrotu auta!

Na czym polega leasing z gwarancją zwrotu?

Leasing z gwarancją zwrotu to umowa leasingowa (dostępna zarówno dla przedsiębiorstw w formie leasingu operacyjnego oraz procedury vat-marża, jak i dla osób prywatnych jako leasing konsumencki) z opcją zwrotu pojazdu oraz rozliczenia umowy w dowolnym okresie jej trwania, uwzględniając aktualną wartość samochodu i kapitał pozostały do spłaty. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przedterminowym zakończeniem umowy leasingowej. Co więcej, cena umowy z gwarancją zwrotu będzie porównywalna z kosztem standardowej umowy leasingowej.

W praktyce sytuacja prezentuje się następująco. Bez względu na moment, w którym klient zdecyduje się na zwrot pojazdu, po skontaktowaniu się z biurem obsługi otrzyma wstępne obliczenia dotyczące jego umowy. Dział obsługi posprzedażowej przedstawi klientowi saldo pozostałe do spłaty oraz oszacuje wartość rynkową pojazdu, bazując na informacjach uzyskanych od klienta. Należy podkreślić, że będą to przybliżone kalkulacje mające na celu wstępne oszacowanie, czy klient powinien liczyć się z nadpłatą czy niedopłatą w ramach umowy. Pamiętaj, że może wystąpić zarówno korzystny, jak i niekorzystny scenariusz. Dlatego powinieneś być na obie sytuacje przygotowany.

Jakie auta można sfinansować leasingiem z gwarancją zwrotu?

Nowoczesny leasingiem  gwarancją zwrotu można sfinansować:

 • fabrycznie nowe auta wskazane przez finansującego (często z wysokimi rabatami dostępnymi dotychczas tylko dla większych flot)
 • auta używane wskazane przez finansującego (auta pokontraktowe lub powindykacyjne)
 • fabrycznie nowe pojazdy wskazane przez klienta od autoryzowanych dealerów danej marki
 • auta używane wskazane przez klienta kupowane na wolnym rynku od autoryzowanych dealerów bądź też z komisów samochodowych czy od handlarzy (dokument zakupowy – pełna faktura VAT 23% lub faktura vat-marża), których wiek nie przekroczył 5 lat

Co ciekawe, klient ma całkowitą swobodę wyboru, jeśli chodzi o wybór auta. Może wybrać zarówno fabrycznie nowe pojazdy od autoryzowanych dealerów, jak i używane auta kupione na wolnym rynku (tu finansujący jednak będzie wymagał nieco większego wkładu własnego w wysokości 20%).  Ponadto, finansujący może wskazać konkretne modele samochodów, które można sfinansować w ramach tej formy leasingu. Dzięki temu klient ma duży wybór i może dopasować ofertę do swoich potrzeb. Elastyczność i swoboda wyboru to jedne z głównych zalet leasingu z gwarancją zwrotu.

Dwa podstawowe elementy gwarancji zwrotu

Przyjrzymy się uważniej tym dwóm kluczowym aspektom gwarancji zwrotu:

1. Saldo pozostałe do spłaty to kwota, jaką finansujący powinien otrzymać do zakończenia zawartej umowy. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych schematów na rynku, w rozliczeniu uwzględniony zostanie jedynie kapitał pozostały do spłaty (bez odsetek i bez stosowania typowego dla leasingu dyskonta). Co więcej, saldo będzie zmniejszone o ewentualne zwroty z długoterminowych ubezpieczeń (komunikacyjnych czy GAP). Dzięki temu istnieje możliwość oszczędzenia nawet 3-4 tysiące złotych w ramach jednej umowy. Warto zwrócić uwagę, że saldo zostanie precyzyjnie obliczone na dzień sprzedaży pojazdu i porównane z wartością uzyskaną ze sprzedaży (więcej na ten temat za chwilę).

2. Szacowana wartość pojazdu. Początkowo wartość samochodu zostanie oszacowana na podstawie danych z publikacji Eurotax oraz przebiegu dotychczasowego użytkowania przez klienta. Dokładnie w ten sam sposób wartości pojazdów są szacowane dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Oczywiście należy pamiętać, że auta tracą na wartości w różnym tempie. Szybciej straci na wartości Dacia, podczas gdy mniejszy spadek w tym samym czasie odnotuje np. Mercedes. Przy okazji, warto pamiętać, że bardziej opłaca się kupować auta, które wolniej tracą na wartości. Dokładna cena pojazdu zostanie ustalona po oddaniu auta i dokonaniu jego oględzin przez rzeczoznawcę.

Kiedy dołożę do zwrotu auta, a kiedy na nim zyskam?

Odpowiedź na to pytanie można streścić jako: to zależy. Decydujące będą następujące czynniki:

 • Parametry umowy leasingu: opłata początkowa, okres trwania, wykup,
 • Moment zwrotu pojazdu,
 • Wycena samochodu.

Z gwarancji zwrotu można skorzystać nawet przy zerowej opłacie początkowej. Jeśli jednak wpłacisz niewiele lub nic na początek, wartość zobowiązania będzie maleć wolniej. Równocześnie, niestety, auto będzie tracić na wartości, a wartość zobowiązania zrówna się z wartością auta około 30 miesiąca. Oznacza to, że jeśli oddasz auto przed tym terminem, będziesz musiał niestety dopłacić.

Parametry umowy. Dla większego bezpieczeństwa zalecam opłatę początkową co najmniej na poziomie 20-25% lub więcej. Przy takiej konstrukcji umowy, istnieje większa szansa, że nie będziesz musiał dopłacać do zwrotu. Pamiętaj też, że wysoki wykup na końcu umowy automatycznie przedłuża okres, w którym będziesz musiał dopłacić do zamknięcia umowy. Dla przykładu, przy leasingu na 5 lat z 3% opłaty wstępnej i wykupie 1%, od około 24 miesiąca nie będziesz musiał dopłacać do zwrotu. Natomiast, przy wykupie rzędu 25%, okres ten wydłuży się do około 48 miesiąca. Różnica jest istotna.

Moment zwrotu. Im wcześniej oddasz pojazd, tym większe prawdopodobieństwo dopłaty. Oczywiście ważne są również parametry finansowania (zarówno opłata początkowa, jak i wykup).

Wycena samochodu. Na wycenę pojazdu wpłyną czynniki niezależne od klienta (rzeczywisty spadek wartości konkretnej marki), jak również czynniki, na które mamy wpływ: stan pojazdu oraz przebieg. Im mniejszy przebieg i im lepiej zachowane auto, tym wyższa będzie jego wycena.

Teoria teorią, a jak wygląda zwrot auta w praktyce?

Oto dwie symulacje zwrotu auta na przykładzie popularnego nowego samochodu – Kia XCeed z 2023 roku, zakupionego za 158 500 zł brutto / 128 861,79 netto. Zakładam roczny przebieg pojazdu wynoszący około 20 000 km (co jest całkiem sporo). Przyjmuję również, że klient zdecydował się na roczne ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP na cały okres finansowania. Wszystkie te produkty zostały doliczone do kapitału, lecz w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy klient otrzyma zwrot niewykorzystanej części.

Źródło: https://www.kia.com/pl/

Warunki finansowania 1: OW 10%, okres 47, wykup 1%

Prognozowane wyliczenie:

 • W tabeli wskazane są wartości szacunkowe (przybliżone) i przy rzeczywistym rozliczeniu Umowy mogą powstać różnice.
 • Wartość niedopłaty/nadpłaty zależy przede wszystkim od ceny sprzedaży Samochodu po zwrocie.
 • Cena Samochodu z w/w tabeli została ustalona na podstawie krzywej spadku wartości Samochodu przy założeniu, określonego przebiegu auta, braku uszkodzeń, ubytków w wyposażeniu i  w stanie odpowiadającym jego normatywnemu użytkowaniu oraz, że finansujący nie musi wykonywać żadnych napraw i ponosić jakichkolwiek dodatkowych nakładów.
 • Składki ubezpieczeniowe zostały rozliczone proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że  ochrona ta kończy się w chwili zwrotu auta (w rzeczywistości ochrona ta trwa do momentu sprzedaży  i do tej chwili klient ponosi koszty ubezpieczenia). 
 • Zwrot Samochodu w początkowym okresie umowy, może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia niedopłaty na rzecz finansującego.
 • Szacunkowe wyliczenia zostały przygotowane przy założeniu, że klient terminowo spłaca wszystkie należności z umowy.
 • Wykres pokazuje linie spadków szacunkowego salda do rozliczenia przy gwarancji zwrotu oraz szacunkowej wartości samochodu wraz z wartością zwrotu składek ubezpieczeniowych za wykorzystany okres.

Jak widać na załączonym obrazku krzywa wartości auta i kapitału pozostałego do spłat przecina się w okolicy 8 miesiąca. Do tego czasu zwrot pojazdu będzie obarczony dodatkowymi opłatami ze strony klienta. Po około 6 miesiącu zwrot nie będzie generować dodatkowych kosztów dla klienta.

Warunki finansowania 2: OW 30%, okres 47 m-cy, wykup 1%

Prognozowane wyliczenie:

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja przy 30% OW ze strony klienta. Jak widać przy takiej opcji klient jest zawsze na plusie i ewentualny zwrot pojazdu będzie skutkował wypłatą dodatkowej gotówki ze strony finansującego.

Warunki finansowania 3: OW 1%, okres 47 m-cy, wykup 40%

Prognozowane wyliczenie:

Jeśli do umowy zastosujemy niską opłatę wstępną i wysoki wykup to niestety ewentualny zwrot pojazdu w pierwszych 2 latach będzie wiązał się najprawdopodobniej z dodatkowymi opłatami ze strony klienta. Dlatego też tak ważny w tym produkcie jest dobór odpowiednych parametrów finansowania.

Czy zawsze pojazd będę mógł zwrócić?

Oczywiście, instytucja finansująca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu pojazdu w przypadku następujących okoliczności:

 • Pojazd nie może być w trakcie likwidacji szkody. Jeśli aktualnie na samochodzie trwa likwidacja szkody, konieczne będzie poczekanie na jej rozliczenie.
 • Umowa nie może być wznowiona po szkodzie całkowitej. Jeśli zatem pojazd doznał szkody całkowitej, nie ma możliwości skorzystania z opcji zwrotu.
 • W ciągu ostatniego półrocza na pojeździe mogła wystąpić maksymalnie jedna szkoda częściowa. Jeśli auto było kilkukrotnie uszkodzone, niestety opcja zwrotu nie będzie dostępna.
 • Klient nie może mieć zaległości na umowie przekraczających 30 dni. Jeśli zauważasz, że masz problemy z płatnościami, jak najszybciej spróbuj uruchomić proces zwrotu. O konsekwencjach związanych z opóźnieniami w płatnościach przeczytasz tutaj.

Krok po kroku – proces zwrotu pojazdu?

Oto opis kroków, które klient musi wykonać:

 1. Złożenie wniosku o zwrot pojazdu.
 2. Wstępne obliczenia przez instytucję finansującą salda pozostałego do spłaty oraz szacunkowej wartości rynkowej pojazdu użytkowanego przez klienta.
 3. Zgoda klienta na warunki zwrotu.
 4. Ustalenie terminu i lokalizacji zwrotu pojazdu.
 5. Klient dostarcza auto do wyznaczonego miejsca, a przekazanie samochodu odbywa się za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. W przypadku niedopłaty klient wpłaca różnicę między wartością salda a wyceną pojazdu jako kaucję.
 7. Instytucja finansująca wstrzymuje wystawianie faktur.
 8. Niezależny rzeczoznawca dokonuje ostatecznej wyceny auta na podstawie oględzin pojazdu, a wycena trafia do klienta.
 9. Instytucja finansująca rozpoczyna proces sprzedaży auta według wyceny rzeczoznawcy (aukcje internetowe, własne kanały sprzedaży). Jeśli auto nie zostanie sprzedane w drugim miesiącu, finansujący może nieco obniżyć cenę pojazdu. Analogicznie w trzecim miesiącu. Ostatecznie, jeśli auto nie zostanie sprzedane na wolnym rynku, zostanie wykupione przez współpracującą firmę zewnętrzną. Proces sprzedaży może trwać maksymalnie 90 dni. Finansujący potrąci 2% z ceny pojazdu jako koszty związane ze sprzedażą.
 10. Po sprzedaży pojazdu zostaną rozwiązane umowy ubezpieczeniowe. Ewentualne zwroty zostaną uwzględnione w końcowym rozliczeniu.
 11. Następuje ostateczne rozliczenie umowy i jej zakończenie.
 12. Jak można zauważyć, klient może liczyć na bezpieczeństwo i przejrzystość procesu na każdym etapie.
 13. Po rozliczeniu umowy klient może zaciągnąć zobowiązanie na kolejne auto, a sam proces zwrotu nie wpływa negatywnie na historię kredytową klienta.

Gwarancja zwrotu korzyści dla klienta?

Program gwarancji zwrotu przynosi wiele korzyści dla klientów, takich jak:

 • Możliwość rezygnacji z umowy leasingu i oddania auta bez podania przyczyny, nawet przed upływem pierwszych 24 miesięcy – dodatkowe zabezpieczenie.
 • Przerwanie płacenia rat w momencie zwrotu pojazdu – poprawa płynności finansowej w trudnej sytuacji.
 • Uniknięcie negatywnych skutków związanych z windykacją, chroniąc historię leasingową (brak wpisów do baz takich jak BIK, KRD).
 • Rozliczenie tylko kapitału (bez odsetek) zamiast dyskonta – oszczędność znacznych sum pieniędzy.
 • Brak konieczności angażowania gotówki na wykupienie auta – kolejny aspekt płynności finansowej.
 • Brak dodatkowych kar czy opłat za wcześniejsze zakończenie umowy – oszczędność około 1000 zł.
 • Nie trzeba szukać kupca ani przejmującego umowę, ani zajmować się formalnościami związanymi z transakcją – oszczędność czasu i środków.
 • Produkt idealny na niepewne czasy – zwiększone poczucie bezpieczeństwa.
 • Możliwość zmiany pojazdu na nowszy lub inny model, jeśli potrzeby czy preferencje klienta ulegną zmianie w trakcie trwania umowy – komfort.
 • Mniejsza presja przy wyborze auta – elastyczność.

Podsumowanie

Gwarancja zwrotu pojazdu to nowatorskie i wyjątkowe rozwiązanie na rynku leasingowym. Aktualnie oferuje je tylko jedna firma zajmująca się dostarczaniem nowych pojazdów oraz finansowaniem. Koszt produktu z opcją zwrotu jest porównywalny do standardowego produktu. Dodatkowo zyskujemy ogromne poczucie bezpieczeństwa, gdyż w sytuacji, gdy zostaniemy do tego zmuszeni, możemy w każdej chwili szybko i bez dodatkowych kosztów zawiesić spłatę zobowiązania, zwrócić pojazd i zakończyć umowę.

Oczywiście należy pamiętać, że nie zawsze zwrot auta rozwiąże nasz problem. W niektórych przypadkach będziemy musieli dopłacić do zwrotu (niska opłata wstępna i/lub wysoki wykup), ale takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż proces windykacyjny. Przy wyższej opłacie wstępnej (około 30%) zazwyczaj będziesz w korzystnej sytuacji i zwrot pojazdu nie będzie generował żadnych dodatkowych kosztów z Twojej strony. Biorąc pod uwagę powyższe, uważam, że nie ma żadnych przesłanek, aby nie wybrać finansowania z gwarancją zwrotu. Przecież niekoniecznie będziesz musiał z procedury zwrotu skorzystać. I tego właśnie Ci życzę.