Czy darowizna auta zaraz po wykupie z leasingu jest panaceum na wprowadzony przez rząd Polski Ład? Nowe wytyczne skutecznie wyeliminowały proceder tak zwanego wykupu prywatnego wcześniej leasingowanego auta. Nie zapominajmy jednak, że przecież “Polak potrafi” i z każdej wręcz beznadziejnej sytuacji znajdzie wyjście. Tak też się stało i tym razem. Bardzo popularnym tematem przewijającym się w kontekście zmian w leasingu jest darowizna auta. Postanowiłem przyjrzeć się temu właśnie rozwiązaniu. Nie przedłużając – do dzieła!

Co się zmieniło w związku z Polskim Ładem?

W telegraficznym skrócie. Na podstawie projektu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku chcąc wykupić auto i przenieść je do majątku prywatnego, trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i VAT. Dotychczas nie było takich obwarowań, z czego przedsiębiorcy też chętnie korzystali.

Wydłużony został też okres, w którym sprzedaż pojazdu zostanie obciążona podatkami: z 6 miesięcy aż do 5 lat… Dodatkowo projekt ma zmienić podstawę do obliczenia podatku VAT. Będzie on płacony od realnej wartości rynkowej, a nie od wysokości wykupu.

Wykup nieopłacalny w Polskim Ładzie

Wprowadzone wytyczne jak widać mocno komplikują ścieżkę związaną z wykupem. Ten będzie się wiązał z koniecznością zapłacenia sporych danin dla Państwa w postaci podatków. Jeśli chciałbyś ich uniknąć to raz musisz być osobą niezwykle cierpliwą, bo okres użytkowania auta po leasingu wydłużył się z pół roku do 6 lat – to raz. A dwa – oprócz tego  pozostaje jeszcze druga kwestia do rozwiązania w postaci nie tyle podatku (choć przez niektórych tak może być on postrzegany), co składki zdrowotnej. Ta przecież wedle nowych przepisów wyliczana jest na podstawie osiągniętego dochodu w przypadku, kiedy działasz na skali podatkowej lub podatku liniowym.

Czym jest i jak działa darowizna?

Darowizna jest rodzajem umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

Innymi słowy darowizna to nieodpłatne przekazanie własnych dóbr innej osobie. Umowa darowizny powinna być zawarta na piśmie w postaci aktu notarialnego. Dopuszcza się jednak również zawarcie jej bez tych formalności o ile świadczenie zostało zrealizowane.

Dodatkowo wbrew pozorom ta czynność podlega również opodatkowaniu.

Jak opodatkowana jest darowizna?

Opodatkowanie darowizny zależne jest od grupy podatkowej, do której należy osoba obdarowywana. Grupy te wyglądają następująco:

  • Grupa 0 (wydzielona z grupy 1) – małżonek, rodzeństwo, zstępni (czyli m.in. syn, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (czyli m.in. matka, ojciec, dziadkowie, pradziadkowie itd.), ojczym, macocha oraz pasierb
  • Grupa 1 – grupa 0 oraz teściowie, zięć, synowa
  • Grupa 2 – rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych
  • Grupa 3 – osoby nieuwzględnione w poprzednich grupach

Darowizna bez podatków

Żeby uniknąć opodatkowania darowizny należy złożyć odpowiedni wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od jej otrzymania. I co ważne: całkowite zwolnienie z opodatkowania tyczy się tylko i wyłącznie dla grupy 0 i jest niezależna od wartości darowizny. Jest to kluczowy element w naszej układance, o którym należy koniecznie pamiętać.

Darowizna auta po wykupie z leasingu – proces

Sam proces darowizny po wykupie auta z leasingu nie jest dość skomplikowany. Kroki, jakie w tym celu musimy podjąć ograniczają się do:

  1. wykupienie auta z leasingu i nie wrzucenie auta do firmowego majątku
  2. przekazanie auta w ramach darowizny najbliższej osobie (z grupy 0)
  3. użytkowanie auta przez obdarowanego co najmniej 6 miesięcy
  4. dalsza sprzedaż pojazdu (po co najmniej 6 miesiącach od otrzymania darowizny bez podatku oraz bez konieczności zapłaty wyższej składki zdrowotnej)

Operacja ta wydaje się być prosta i przejrzysta. Warto jednak pamiętać o tym, że taką transakcję mogą bezproblemowo przeprowadzić osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze lub właściciele spółek cywilnych.

Diabeł tkwi w szczegółach – na co uważać przy darowiźnie

Oczywiście cały proceder wykupienia auta z leasingu, a następnie przekazania go w darowiźnie najbliższej osobie jest w 100% legalny i nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków podatkowych. Należy jednak pamiętać, o dwóch niezwykle ważnych niuansach.

Po pierwsze należy dopełnić wszelkich staranności, żeby darowizna nie nosiła znamiona darowizny pozorowanej. Chodzi o to, żeby auto pomimo darowizny nie było nadal użytkowane przez darczyńcę. Jeśli faktycznie tak się stanie i Urząd Skarbowy trafi na tego typu trop to może stwierdzić, że sama operacja miała na celu uniknięcie konsekwencji podatkowych. Jeśli więc koniecznie chcesz skorzystać z takiej opcji – nie możesz nadal użytkować auta.

Po drugie – przestrzega się również przed darowizną zwrotną. Unikać należy sytuacji, w której obdarowujemy bliską osobę autem, po czym ona odwdzięcza się analogicznym gestem i zwraca nam darowizną pojazd.

No dobrze, a co z Vat przy darowiźnie?

W przypadku darowizny auta wykupionego z leasingu na cele osobiste niezwiązane z działalnością gospodarczą (czyli bez wprowadzania auta do majątku firmy) nie będzie podlegać również opodatkowaniu podatkiem VAT. Na potwierdzenie tego faktu udostępniam link do indywidualnej Interpretacji z 11 października 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.515.2021.1.SK – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak do darowizn podejdzie fiskus?

W teorii sprawa darowizny wygląda naprawdę dobrze. A jak się ma to do praktyki? Czy fiskus nie będzie kwestionować takich operacji? Niestety tu pytań jest więcej niż odpowiedzi. Sam proceder jest rzecz jasna legalny, ale nie ma 100% gwarancji jak będzie interpretowany. A tu interpretacja może być różna. Z jednej strony to, co nie jest zabronione jest dozwolone, a z drugiej można też na sprawę patrzeć z perspektywy chęci szybszej sprzedaży auta bez konieczności zapłaty należnych podatków.

Podsumowanie

Reasumując faktycznie darowizna auta po wykupie z leasingu jest dobrym rozwiązaniem w obliczu Polskiego Ładu, w którym od początku bieżącego roku przyszło nam funkcjonować. Wydaje się, że darowizna nie ma słabych punktów, a jednak pozostaje pewnego rodzaju niepewność. Nie wiemy, bowiem jak do darowizny będzie podchodzić fiskus i czy nie będzie go traktować, jako próbę obejścia obowiązujących przepisów. Jak będzie się kształtować sytuacja będziemy w stanie sprawdzić na żywym organizmie. Najprawdopodobniej pod koniec tego roku będziemy w stanie stwierdzić czy rozwiązanie to funkcjonuje czy też nie. 

Ostateczną decyzję pozostawiam drogi czytelniku Tobie. Pamiętaj jednak, że jeśli już zdecydujesz się na takie rozwiązanie to zwróć uwagę na szczegóły tej operacji, żeby nie być posądzonym o pozorowanie darowizny. Trzymam kciuki! 

A i na koniec jeszcze jedno – byłbym wdzięczny jakbyś chciał podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami związanymi z darowizną auta po wykupie z leasingu.