Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców w Polsce. Leasing jest jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców (niestety przez klientów indywidualnych zdecydowanie mniej). Dzięki niemu wiele firm ma możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu czy pojazdów bez konieczności ponoszenia jednorazowych, dużych wydatków na ich zakup. Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? Czy krótkoterminowy, na przykład 24 miesiące, czy może długoterminowy, sięgający aż 7 lat?

Wybór odpowiedniego okresu leasingu jest kluczowy, ponieważ wpływa na wiele aspektów działalności firmy, takich jak: płynność finansową, optymalizację podatkową czy strategię inwestycyjną. Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? Czy faktycznie leasing na 3 lata jest „złotym środkiem”, czy może warto rozważyć krótszy lub dłuższy okres?

W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom różnych okresów leasingu, aby pomóc Ci odpowiedzieć na pytanie: Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? Zainteresowany? Zapraszam!

Założenia do publikacji

W trakcie tworzenia tego artykułu przyjąłem pewne założenia, które warto mieć na uwadze podczas analizy przedstawionych informacji. Wybór padł na typowy leasing operacyjny, a skupiłem się głównie na autach fabrycznie nowych. Warto zaznaczyć, że w zależności od wieku auta używanego, nie wszystkie okresy leasingu mogą być dostępne. Nie każdy podmiot finansujący będzie posiadał w swojej ofercie leasing na okres 72 czy 84 miesięcy. Jest to ważne zastrzeżenie, które każdy potencjalny leasingobiorca powinien mieć na uwadze przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego okresu leasingu.

Dodatkowo, porównanie bazuje na użytkowaniu auta w cyklu mieszanym, czyli do celów zarówno prywatnych, jak i służbowych – możliwość odliczenia 50% VAT. Co więcej, do wyliczeń korzyści podatkowych przyjąłem rozliczenia dla firm rozliczających się na podatku liniowym. Bez względu na poziom dochodów przedsiębiorcy, stawka podatku w systemie liniowym utrzymuje się na stałym poziomie 19%.

Brak możliwości zastosowania do leasingu okresu 23 miesięcy

W praktyce leasingowej najkrótszym możliwym okresem leasingu jest zazwyczaj 24 miesiące. Oznacza to, że firmy nie mają możliwości skorzystania z jeszcze krótszego, 23-miesięcznego okresu leasingu, co może być istotne pod kątem optymalizacji kosztów związanych z polisą ubezpieczeniową do leasingu. Stosując krótszy okres minimalizujesz ryzyko, że polisa ubezpieczeniowa skończy się wcześniej niż leasing. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Aspekty (krótkiego) leasingu 2 letniego

Leasing na 24 miesiące to wyższa wartość wykupu (19%)

Decydując się na leasing o okresie 24 miesięcy, musisz liczyć się z wyższą wartością wykupu pojazdu, która wynosi 19%. Jest to wartość, jaką przyjdzie Ci zapłacić, jeśli zdecydujesz się na zakup pojazdu po zakończeniu umowy leasingowej. Wyższa wartość wykupu może być czynnikiem, który wpłynie na decyzję o wyborze konkretnego okresu leasingu.

Wyższa wartość wykupu wiąże się z sięgnięciem głębiej do portfela na koniec umowy

Z wyższą wartością wykupu wiąże się konieczność poniesienia większego jednorazowego kosztu na koniec umowy leasingowej. Dla wielu firm może to oznaczać konieczność zaplanowania odpowiednio większego budżetu na ten cel lub przemyślenia decyzji o ewentualnym zakupie pojazdu po zakończeniu umowy. Dlatego warto jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania dokładnie przemyśleć jakie są Twoje zamiary związane z finansowanym przez Ciebie pojazdem.

Brak możliwości zastosowania do leasingu okresu 23 miesięcy

W praktyce leasingowej najkrótszym możliwym okresem leasingu jest zazwyczaj 24 miesiące. Oznacza to, że firmy nie mają możliwości skorzystania z jeszcze krótszego, 23-miesięcznego okresu leasingu, co może być istotne pod kątem optymalizacji kosztów związanych z polisą ubezpieczeniową do leasingu. Stosując krótszy okres minimalizujesz ryzyko, że polisa ubezpieczeniowa skończy się wcześniej niż leasing. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Najniższa suma opłat do umowy

Jednym z głównych atutów 24-miesięcznego leasingu jest to, że często wiąże się on z najniższą sumą opłat do umowy w porównaniu z dłuższymi okresami leasingu. Co ciekawe wysoka wartość wykupu nie powoduje, że suma będzie wyższa. Krótszy okres powoduje, że odsetki pracują krócej. Dzięki temu można skorzystać z korzyści płynących z leasingu, minimalizując jednocześnie całkowite koszty związane z zawarciem umowy.

Aspekty leasingu 3 letniego lub dłuższego

Możliwość zastosowania niższego wykupu

Leasing na 36 miesięcy często oferuje przedsiębiorcom możliwość zastosowania niższej wartości wykupu w porównaniu z krótszymi okresami leasingu. Niższa wartość wykupu oznacza, że na koniec umowy leasingowej Będziesz miał możliwość zakupu pojazdu za niższą cenę – na przykład za zaledwie 1% wartości początkowej. Dla wielu przedsiębiorców jest to atrakcyjna opcja, zwłaszcza jeśli planują oni długoterminowe użytkowanie pojazdu.

Dłuższy okres rozłożenia kosztów, co może wpłynąć na niższe raty miesięczne

Decydując się na leasing trwający 36 miesięcy, przedsiębiorcy mają możliwość rozłożenia kosztów leasingu na dłuższy okres. Dzięki temu miesięczne raty leasingowe mogą być niższe w porównaniu z krótszymi okresami leasingu – chociażby 2 letniego. Niższe raty miesięczne mogą przyczynić się do poprawy płynności finansowej firmy i umożliwić lepsze zarządzanie budżetem.

Możliwość zastosowania okresu pomniejszonego 0 1 miesiąc  – optymalizacja pod kątem ubezpieczenia komunikacyjnego

Wybierając leasing na 36 miesięcy, przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z nieco krótszego okresu leasingu, wynoszącego 35 miesięcy. Taka opcja może być szczególnie korzystna w kontekście ubezpieczenia komunikacyjnego. Wybierając okres 35 miesięcy zamiast pełnych 36, masz spore szanse, że polisa ubezpieczeniowa kończy się tuż po zakończeniu leasingu. Tym samym nie będziesz musiał zawierać polisy zgodnie w wytycznymi leasingodawcy na kolejny rok. Podsumowując – zaoszczędzisz kilka złotych.

Dłuższy okres – większa suma opłat 

Wybierając leasing na 36 miesięcy lub dłuższy, przedsiębiorcy muszą być świadomi, że dłuższy okres leasingu wiąże się z większą sumą opłat w całym okresie trwania umowy. Chociaż miesięczne raty mogą być niższe w porównaniu z krótszymi okresami leasingu, całkowita suma opłat rozłożona na trzy lub więcej lat będzie po prostu wyższa. Jest to efekt naliczania odsetek od kapitału przez dłuższy czas. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze okresu leasingu, warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty i porównać je z potencjalnymi korzyściami. Dłuższy okres leasingu może być korzystny dla firm, które chcą rozłożyć koszty w czasie i skorzystać z niższych miesięcznych rat, ale jednocześnie muszą być świadome, że całkowite obciążenie finansowe może być wyższe.

Porównujemy koszty

Przy wyborze okresu leasingu jednym z kluczowych aspektów jest analiza kosztów całkowitych. Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy pod względem finansowym? Krótszy okres leasingu, tak jak 24-miesięczny, może wiązać się z wyższymi miesięcznymi ratami, ale jednocześnie mniejszą sumą opłat w całym okresie trwania umowy. Z kolei leasing na dłuższy okres, mimo niższych rat miesięcznych, będzie generować większe koszty całkowite ze względu na dłuższy czas naliczania odsetek.

Jak zwykle posłużymy się przykładem finansowania auta fabrycznie nowego o wartości 100 000 zł netto, przyjmujemy wkład własny na poziomie 10% i przyglądamy się jak kształtować się będą raty oraz suma opłat leasingowych. Leasing oparty o zmienną stopę procentową i stawkę WIBOR 1M wynoszącą 6,06%.

okres

rata netto

suma opłat

koszt leasingu
2 lata 3 422,52 zł 111,14 % 111 140,50 zł
3 lata 2 861,37 zł 114,01 % 114 009,30 zł
4 lata 2 238,88 zł 118,46 % 118 466,20 zł
5 lat 1 867,31 zł 123,04 % 123 038,60 zł
6 lat 1 621,17 zł 127,72 % 127 724,20 zł
7 lat 1 446,70 zł 132,52 % 132 522,80 zł

Porównujemy korzyści podatkowe

W kontekście leasingu, korzyści podatkowe stanowią jedno z głównych kryteriów, które przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy wyborze odpowiedniej oferty. Zastanówmy się, jak różne okresy leasingu wpływają na te korzyści i jak można je zoptymalizować.

Do wyliczeń posłużyłem się sytuacją w której:

 • przedsiębiorca rozliczający się liniowo na stawce 18%
 • płatnik podatku VAT
 • auto używane do celów mieszanych
2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat
wartość limitu 111 500 111 500 111 500 111 500 111 500 111 500
odsetki 12 422 15 620  20 590 25 688 30 913 36 236
łączna kwota zaliczona jako KUP 123 922 127 120 132 090 137 188 142 413 147 736
suma korzyści podatkowych 36 326 37 264 38 721 40 215 41 747 43 315
koszt leasingu netto 111 140 114 009 118 466 123 039 127 724 132 523
koszt leasingu brutto 136 703 140 231 145 713 151 337 151 101 163 003
realne wydatki na leasing 100 377  102 968 106 993 111 122 115 354 119 688
o ile obniżę cenę auta dzięki leasingowi 18,39% 16,29% 13,01% 9,66% 6,22% 2,69%
finalna cena auta po uwzględnieniu leasingu brutto 100 380,30 102 963,30 106 997,70 111 118,20 115 349,40 119 691,30

Krótka legenda do powyższej tabeli:

 • Wartość limitu: część kapitałowa leasingu możliwa do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu + podatek VAT (50% z racji mieszanego sposobu użytkowania auta)
 • Odsetki: część odsetkowa leasingu + podatek VAT od części odsetkowej 
 • Suma korzyści podatkowych: odliczenie PIT/CIT + odliczenie VAT
 • Łączne wydatki na leasing: koszt leasingu brutto – suma korzyści podatkowych
 • O ile obniżę cenę auta: realne wydatki na leasing / cena auta brutto

Na podstawie poniższej tabeli ewidentnie widać, że największe korzyści podatkowe będziemy w stanie uzyskać przy najkrótszym okresie finansowania. Sama oszczędność na cenie auta wynosi niemalże 20% jego wartości początkowej. Im dłuższy okres tym niestety finalne korzyści będą mniejsze.

Jaki okres leasingu najczęściej wybierali klienci w 2022 roku?

W 2022 roku rynek leasingu w Polsce obserwował pewne interesujące tendencje dotyczące wyboru okresu leasingu przez klientów. Dane opublikowane przez Związek Polskiego Leasingu jak zwykle dostarczają cennych informacji na temat preferencji klientów w zakresie finansowania pojazdów osobowych.

Z analizy danych wynika, że w 2022 roku średni okres leasingu pojazdów osobowych wydłużył się w porównaniu z latami poprzednimi. Wielu klientów decydowało się na dłuższe okresy leasingu, co może być wynikiem poszukiwania niższych miesięcznych rat.

Nie bez znaczenia były również zmieniające się warunki ekonomiczne oraz sytuacja na rynku motoryzacyjnym. Wzrost cen samochodów oraz trudności z dostępnością niektórych modeli mogły wpłynąć na decyzje klientów dotyczące wyboru dłuższych okresów leasingu, aby rozłożyć koszty finansowania na dłuższy czas.

Warto również zwrócić uwagę na to, że choć dłuższe okresy leasingu stały się bardziej popularne, nadal istniała znacząca grupa klientów, która decydowała się na krótsze okresy finansowania. Mogło to wynikać z chęci szybszej wymiany pojazdu, elastyczności finansowej lub innych indywidualnych preferencji.

Podsumowując, 2022 rok przyniósł pewne zmiany w zakresie preferencji klientów dotyczących okresu leasingu pojazdów osobowych. Analiza danych Związku Polskiego Leasingu pokazuje, że wybory klientów były różnorodne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz sytuacji na rynku. Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? Na podstawie danych ZPL średnio leasing auta osobowego zaciąganego w 2022 roku trwał około 40 miesięcy!

Źródło: Związek Polskiego Leasingu – Finansowanie rynku w 2022 roku w podziale na leasing i pożyczki – tabela wg. firm

Praktyczne aspekty wyboru okresu leasingu

Jakie inne czynniki, poza kosztami, warto wziąć pod uwagę przy wyborze okresu leasingu? Wybór odpowiedniego okresu leasingu to nie tylko kwestia kosztów. Istnieje wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na tę decyzję. Oto najważniejsze z nich:

 • Elastyczność. Krótsze okresy leasingu mogą oferować większą elastyczność, pozwalając firmom na szybszą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych czy technologicznych.
 • Planowane użytkowanie. Jeśli firma planuje korzystać z pojazdu lub sprzętu przez długi czas, dłuższy okres leasingu może być bardziej opłacalny.
 • Warunki umowy. Należy uwzględnić takie aspekty jak możliwość wcześniejszego zakończenia umowy, warunki serwisowania czy ewentualne opłaty dodatkowe.
 • Sytuacja rynkowa. Dostępność pojazdów czy sprzętu, aktualne promocje czy warunki makroekonomiczne mogą wpłynąć na decyzję o wyborze okresu leasingu.

Jakie są doświadczenia klientów z różnymi okresami leasingu? Doświadczenia klientów są różnorodne i zależą od indywidualnych potrzeb oraz sytuacji:

 • Krótkie okresy leasingu. Klienci, którzy wybierali krótsze okresy leasingu, często podkreślają ich elastyczność oraz możliwość częstej wymiany pojazdów. Jednak mogą oni również napotkać na wyższe miesięczne raty.
 • Dłuższe okresy leasingu. Klienci decydujący się na dłuższe okresy leasingu często cenią sobie stabilność i przewidywalność kosztów. Niższe miesięczne raty oraz relatywnie spore korzyści podatkowe to często podawane zalety. Jednak dłuższy okres leasingu może wiązać się z większym ryzykiem związanym z przestarzałością technologiczną pojazdu.
 • Feedback od doradców finansowych. Wielu klientów korzysta z porad doradców finansowych, którzy pomagają w analizie różnych opcji leasingu i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Reasumujac, wybór okresu leasingu zależy od wielu czynników i indywidualnych potrzeb klienta. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom firmy.

Podsumowanie

Jaki okres leasingu jest najkorzystniejszy? Czy istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie? Najkorzystniejszy okres leasingu zależy od wielu indywidualnych czynników, takich jak potrzeby finansowe firmy, planowane użytkowanie pojazdu czy sprzętu, a także strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Wybór okresu leasingu powinien być podejmowany z perspektywą długoterminową. Warto zastanowić się, jakie są Twoje zamiary na przyszłość i jak leasing wpisuje się w te plany.

Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze okresu leasingu warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości. Kluczowe jest zrozumienie, jakie są priorytety firmy i jakie korzyści chce się osiągnąć dzięki leasingowi. Doradztwo finansowe może być nieocenione w procesie wyboru odpowiedniego okresu leasingu. Eksperci mogą pomóc w analizie różnych opcji i wskazać najkorzystniejsze rozwiązania. Warto również pamiętać, że rynek leasingu jest dynamiczny i oferuje wiele różnorodnych opcji. Bądź więc otwarty na różne propozycje żeby elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków. Wybór okresu leasingu powinien być podejmowany z perspektywą długoterminową. Warto zastanowić się, jakie są Twoje zamiary na przyszłość i jak leasing wpisuje się w te plany.