„GAP a stała suma ubezpieczenia Auto Casco” – choć oba pojęcia dotyczą ochrony naszego pojazdu, różnią się między sobą w kluczowych aspektach. W świecie finansowania i leasingu samochodowego, te dwa terminy często budzą pewne nieporozumienia. Dlaczego? Ponieważ każde z tych ubezpieczeń ma inne założenia i spełnia odmienną funkcję.

Ubezpieczenie GAP, jak większość z Was wie, chroni przed ewentualnymi stratami finansowymi w sytuacji, gdy wartość rynkowa pojazdu jest niższa niż zobowiązania kredytowe lub leasingowe. Z kolei stała suma ubezpieczenia Auto Casco to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci, jako odszkodowanie, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Jak się jednak później okaże stała suma ma niestety pewne ograniczenia.

Zastanawiasz się, który rodzaj ubezpieczenia będzie dla Ciebie odpowiedni? A może chcesz dowiedzieć się, w jakich sytuacjach warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia GAP zamiast polegania wyłącznie na stałej sumie ubezpieczenia? Zapraszam do dalszej lektury!

Na czym polega stała suma ubezpieczenia Auto Casco?

Stała suma ubezpieczenia w polisie Autocasco stanowi rozszerzenie standardowej ochrony, które można wybrać przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej. Choć oferuje pewne korzyści, często wiąże się również z wyższą składką ubezpieczeniową.

Główną cechą tego rozwiązania jest gwarancja, że suma ubezpieczenia pozostaje niezmieniona przez określony czas – zazwyczaj jest to 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Jednak po tym okresie wartość stałej sumy jest aktualizowana. W praktyce oznacza to, że kwota, za jaką pojazd jest ubezpieczony, może zostać zmniejszona w odpowiedzi na naturalne zużycie i spadek wartości rynkowej samochodu.

Na przykład, zakładając, że podczas finalizacji umowy ubezpieczenia Autocasco, twoje auto zostało wycenione przez ubezpieczyciela na 80 tys. zł, to nawet, jeśli dojdzie do całkowitego uszkodzenia pojazdu w czasie trwania polisy (na przykład po pół roku, ale i po 11 miesiącach od zawarcia umowy), wartość odszkodowania będzie oparta na pierwotnej kwocie 80 tys. zł. a nie na wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.

Wielu ubezpieczycieli na rynku wprowadza określone ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o możliwość wyboru stałej sumy ubezpieczenia. Często spotykanym warunkiem jest, że oferta ta jest dostępna jedynie dla pojazdów nie starszych niż 3 lata.

Chociaż stała suma ubezpieczenia zapewnia pewien komfort, trzeba pamiętać o jednym istotnym wyjątku. Gdy dojdzie do wypadku, a szkodę będzie likwidować ubezpieczyciel sprawcy z OC, to niestety nie będziemy mieli gwarancji stałej sumy ubezpieczenia. W takim przypadku do wyceny uszkodzonego pojazdu przyjmowana jest wartość rynkowa samochodu w dniu zdarzenia. Może to oznaczać, że odszkodowanie będzie niższe niż oczekiwanej stałej sumy z naszej polisy AC.

Reasumując, choć ubezpieczenie Auto Casco ze stałą sumą przynosi pewien poziom pewności, ma swoje istotne ograniczenia, zwłaszcza w konfrontacji z opcją ubezpieczenia GAP. Jego główna wada polega na tym, że chroni pierwotną wartość pojazdu jedynie przez pierwszy rok. Co więcej, w sytuacjach, gdy dochodzi do kolizji i szkoda jest regulowana z polisy OC sprawcy, niestety musimy liczyć się z tym, że odszkodowanie będzie oparte na aktualnej wartości rynkowej pojazdu, a nie gwarantowanej stałej sumie. To wszystko sprawia, że dokładne zapoznanie się z ofertą i świadome dokonywanie wyboru jest kluczowe.

Podstawowe różnice między Ubezpieczeniem GAP a Auto casco ze stałą sumą ubezpieczenia.

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego ubezpieczenia dla naszego samochodu, warto dokładnie zrozumieć kluczowe różnice między dostępnymi na rynku opcjami. „Ubezpieczenie GAP a stała suma ubezpieczenia Auto Casco” to dwa terminy, które często pojawiają się w ofertach ubezpieczycieli, ale niosą ze sobą różne implikacje dla kierowcy.

ZAKRES OCHRONY

  • Ubezpieczenie GAP: Głównym celem ubezpieczenia GAP jest zabezpieczenie przed ewentualną różnicą między wartością rynkową pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty finansowania (kredytu/leasingu/pożyczki leasingowej/wynajmu długoterminowego). W praktyce oznacza to, że jeżeli nasz samochód zostanie skradziony lub zostanie uznany za całkowity wrak, ubezpieczenie GAP pokryje „lukę” między wartością, jaką dostaniemy od ubezpieczyciela, a kwotą, jaką jeszcze jesteśmy winni finansującemu lub nawet wartością zakupu wynikającą z faktury.
  • Stała suma ubezpieczenia Auto Casco: Natomiast stała suma ubezpieczenia określa wartość, za jaką pojazd został ubezpieczony i jest to kwota, którą otrzymamy w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. Wartość ta nie jest dostosowywana do bieżącej wartości rynkowej pojazdu, co w teorii gwarantuje stałą ochronę. Jednak, jak wskazuje nazwa, suma ta jest „stała” i nie zmienia się wraz z upływem czasu czy zużyciem samochodu.

AKTUALIZACJA WARTOŚCI I ICH WPŁYW NA OCHRONĘ

  • Ubezpieczenie GAP: W przypadku ubezpieczenia GAP nie mamy do czynienia z klasyczną aktualizacją wartości pojazdu. Jego główny cel polega na pokryciu różnicy, więc zakres ochrony zależy od pozostałego zadłużenia (GAP fakturowy) lub ceny pojazdu z faktury zakupowej (GAP fakturowy) oraz aktualnej wartości rynkowej pojazdu w momencie wystąpienia szkody.
  • Stała suma ubezpieczenia: Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pomimo że początkowo może wydawać się, że stała suma gwarantuje pełne zabezpieczenie, w rzeczywistości może to prowadzić do sytuacji, w której wartość odszkodowania jest niższa niż faktyczna wartość rynkowa pojazdu. W ciągu powiedzmy 3 lat wartość pojazdu na rynku będzie spadać. Stała suma ubezpieczenia zostanie, więc zaktualizowana dokładnie 3 razy – w każdą rocznicę polisy. To może prowadzić do sytuacji, gdzie w razie szkody całkowitej otrzymamy mniej niż wynosi aktualne saldo należności wynikającej z umowy kredytu, pożyczki leasingowej czy też leasingu.

Praktyczne przykłady – „GAP a stała suma ubezpieczenia Auto Casco” w rzeczywistości

Załóżmy, że kupiłeś nowy samochód za 100 000 zł i zdecydowałeś się na jego finansowanie. Po 18 miesiącach niestety auto zostało tobie skradzione. Wartość twojego samochodu na rynku wynosi 80 000 zł, ale pozostające do spłaty zobowiązanie leasingowe to jeszcze 90 000 zł.

  • W przypadku stałej sumy ubezpieczenia Auto Casco, jeśli twoje auto zostanie skradzione lub ulegnie całkowitemu zniszczeniu, otrzymasz wartość określoną w umowie, ale niestety nie pierwotną jego wartość 100 000 zł. Ubezpieczyciel w rocznicę polisy zaktualizował wartość stałej sumy ubezpieczenia na 80 000 zł. Tyle też zostanie Ci wypłacone z tytułu ubezpieczenia Auto Casco. Zyskujesz, co prawda na tym, że rynkowa wartość twojego auta jest niższa niż wypłata odszkodowania (powiedzmy, że wyniesie około 70 000 zł). Nie zmienia to jednak faktu, że musisz jeszcze ze swojego budżetu wysupłać dodatkowe 10 000 zł celem rozliczenia umowy leasingu.
  • Dzięki ubezpieczeniu GAP, w takiej samej sytuacji otrzymasz, co prawda tylko 70 000 zł (aktualna wartość rynkowa), ale także dodatkowe 20 000 zł, które pokrywają różnicę między wartością rynkową a kwotą pozostałą do spłaty kredytu (jeśli wybrałeś wariant finansowy). W sumie otrzymujesz 90 000 zł, co pozwala na spłatę całego zobowiązania. W przypadku, kiedy wybierzesz z kolei GAP finansowy nie dość, że zostanie zamknięta umowa leasingowa to jeszcze zostaną Tobie wypłacone dodatkowe środki w wysokości 10 000 zł, które będziesz mógł zagospodarować w dowolny sposób.
  • Stała suma ubezpieczenia Auto Casco: Natomiast stała suma ubezpieczenia określa wartość, za jaką pojazd został ubezpieczony i jest to kwota, którą otrzymamy w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. Wartość ta nie jest dostosowywana do bieżącej wartości rynkowej pojazdu, co w teorii gwarantuje stałą ochronę. Jednak, jak wskazuje nazwa, suma ta jest „stała” i nie zmienia się wraz z upływem czasu czy zużyciem samochodu.

Widzisz różnicę? W praktyce ubezpieczenie GAP może okazać się niezwykle cenne, zwłaszcza, gdy wartość pojazdu gwałtownie spada.

GAP, Auto Casco i Auto Casco ze stałą sumą ubezpieczenia

Dla jeszcze lepszego zobrazowania spójrz na poniższy wykres, który porównuje trzy wartości:

  • GAP fakturowego
  • Typowego Auto Casco
  • Auto Casco ze stałą sumą ubezpieczenia
porównanie gap, auto casco i auto casco ze stałą sumą ubezpieczenia

Kiedy warto zdecydować się na GAP a kiedy na stałą sumę ubezpieczenia Auto Casco?

Jeżeli zamierzasz finansować zakup samochodu przez dłuższy czas, szczególnie w przypadku nowych lub droższych modeli, które szybko tracą na wartości, ubezpieczenie GAP może okazać się niezwykle korzystne. Daje ono pewność, że w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, pokryjesz różnicę między wartością rynkową samochodu a kwotą pozostałą do spłaty lub nawet wartością początkową auta (z faktury zakupu).

Dla samochodów, które mają stabilną wartość rynkową lub jeśli nie obawiasz się dużego spadku wartości pojazdu w krótkim czasie, stała suma ubezpieczenia może być atrakcyjna. Daje ona pewność wypłaty ustalonej sumy w przypadku szkody. Wysoka opłata wstępna przy finansowaniu może również mieć wpływ na wybór tej opcji. Pamiętaj jednak, że wtedy zabezpieczysz sobie tylko zamknięcie umowy. Nie zyskasz ewentualnych dodatkowych środków.

Biorąc pod uwagę tę i inne różnice między ubezpieczeniem GAP a stałą sumą ubezpieczenia, zastanów się, który rodzaj ochrony najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Nie zawaham się jednak użyć stwierdzenia, że zdecydowanie rekomenduję posiadanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy GAP. Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś posiadał oba rozwiązania. 

To może GAP od 2 roku? 

Zastanawiasz się czy przy zakupie nowego auta dobrym rozwiązaniem będzie wykupienie polisy GAP  dopiero od 2 roku? Niestety muszę Cię rozczarować. Nie do końca. Co prawda możesz po roku czasu wykupić polisę GAP, ale wówczas możesz liczyć na maksymalną ochronę tylko do wartości aktualnej polisy Auto Casco. Pytanie czy to zapewni Ci spłatę całości zobowiązania? Niekoniecznie. Tym bardziej nie uzyskasz dodatkowych środków wyrównujących odszkodowanie z wartością fakturową. Dlatego właśnie zachęcam Cię do tego, żeby zadbać o odpowiednią ochronę od razu przy zawieraniu transakcji.

Dla spóźnialskich mam również dobrą wiadomość. Czy wiesz, że polisę GAP możesz nabyć z niewielkim opóźnieniem? Powiedzmy, że masz na to przysłowiowy “akademicki kwadrans”. Innymi słowy masz dokładnie 120 dni od zakupu pojazdu na zawarcie polisy GAP w wariancie fakturowym! Masz dodatkowe 4 miesiące na to, żeby zadbać o swój “święty spokój”. Wygodnie prawda?!

GAP z Leasing bez tajemnic 

Dzięki mojemu blogowi, możecie skorzystać z wyjątkowej oferty ubezpieczenia GAP. Nie tylko otrzymujecie propozycję znacznie bardziej atrakcyjną finansowo w porównaniu z tradycyjnymi ofertami firm leasingowych czy banków, ale także zakres ochrony, który często przewyższa standardowe propozycje rynkowe.

Dodatkowo, cały proces zakupu można zrealizować online, a elastyczność oferty pozwala na zdecydowanie się na ubezpieczenie GAP fakturowego nawet do 4 miesięcy po zakupie samochodu. To świetna okazja, by zabezpieczyć się na wysokim poziomie, jednocześnie oszczędzając na kosztach. Zostaw namiary na siebie, napisz lub zadzwoń celem otrzymania indywidualnej kalkulacji.

Podsumowanie

Podczas analizowania różnych opcji ubezpieczeniowych dla naszego samochodu, ważne jest zrozumienie kluczowych aspektów każdej z propozycji. „GAP a stała suma ubezpieczenia Auto Casco” to dwa popularne rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć wartość naszego pojazdu, ale działają na nieco różnych zasadach.

Jak pokazałem wcześniej, ubezpieczenie GAP chroni przed stratą finansową, kiedy wartość rynkowa samochodu jest niższa od kwoty, którą musimy jeszcze spłacić na leasing czy kredyt. Z kolei stała suma ubezpieczenia zapewnia wypłatę ustalonej wcześniej kwoty w razie szkody, jednak z roku na rok ta kwota ta będzie aktualizowana. Decydując się na jedno z tych rozwiązań, warto głęboko zastanowić się nad tym, jakie są nasze indywidualne potrzeby i oczekiwania w zakresie ochrony. A jakie są Twoje odczucia w tej materii? Daj znać w komentarzu.