90% umów kredytu konsumenckiego jest źle skonstruowana… Teraz możesz odzyskać środki za błędne zapisy i zyskać darmowy kredyt!

Banki często używają w umowach kredytowych klauzul, które nie są zgodne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli bank wprowadził Cię w błąd, przysługuje Ci prawo do rekompensaty!

sankcja kredytu darmowego - leasing bez tajemnic

Co to jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm ochrony konsumentów, który pozwala na zwrot wszystkich kosztów związanych z kredytem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w umowie kredytowej. Oznacza to, że jeśli Twoja umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule lub jest niezgodna z prawem, możesz nie tylko uniknąć dodatkowych opłat, ale również otrzymać zwrot już poniesionych kosztów.

Jakie korzyści możesz osiągnąć?

 • Zwrot rat odsetkowych: Otrzymaj zwrot dotychczas wpłaconych odsetek.

 • Zwrot prowizji i ubezpieczeń: Odzyskaj koszty dodatkowe, takie jak prowizje i ubezpieczenia.

 • Zmniejszenie obciążeń finansowych: Spłacaj tylko kapitał, bez dodatkowych opłat, bez oprocentowania – darmowy kredyt!

Dlaczego warto działać?

 • Ochrona praw konsumenta: Skorzystaj z ochrony, jaką oferuje polskie prawo.

 • Zwrot niesłusznie pobranych opłat: Odzyskaj to, co Ci się należy.

 • Wsparcie eksperckie: Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytowej.

Jak mogę Ci pomóc?

 • Bezpłatna analiza Twojej umowy. Sprawdzę Twoją umowę pod kątem potencjalnych nieprawidłowości. Wystarczy, że prześlesz ją w formie czytelnego zdjęcia lub skanu. Zadbaj o to, żeby zakryć dane wrażliwe – to bardzo ważne!

 • Profesjonalne doradztwo. Otrzymasz wsparcie w zrozumieniu Twojej sytuacji i możliwych ścieżek działania.

 • Reprezentacja prawna w postępowaniu sądowym. Dzięki pomocy wykwalifikowanych prawników, którzy posiadają wysoką specjalizację i wieloletnią praktykę w sporach przeciwko instytucjom finansowym, nie musisz stawiać czoła bankowi samodzielnie!

 • Właściwa realizacja wyroku przez bank. Pomoc prawników nie tylko do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego ale również w jego skutecznej realizacji!

Nie czekaj, działaj teraz!

Pamiętaj, masz ograniczony czas na skorzystanie z tej możliwości. Nie pozwól, aby Twoje prawa zostały zmarnowane. Skontaktuj się  już dziś, aby rozpocząć proces odzyskiwania Twoich pieniędzy! Zyskaj darmowy kredyt!

Wypełnij formularz kontaktowy

  Zdobądź dodatkowe środki finansowe dzięki wykryciu błędnych klauzul w umowie kredytowej.

  Warunki jakie musi spełniać umowa:

  • Kwota pożyczki/kredytu nie może przekroczyć 255.500,00 zł
  • Umowa kredytu/pożyczki powinna być zawarta po 18.12.2011 r.
  • Kredyt/pożyczka nie była powiązana z działalnością gospodarczą
  • Zamknięcie/spłata kredytu nastąpiła nie później niż 11 miesięcy przed poddaniem jej analizie

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania

  Klienci, którzy wykryją niezgodności w swoich umowach kredytowych z przepisami ustawy, mogą skorzystać z przysługujących im praw. Ustawodawca umożliwia korzystanie z możliwości bezpłatnego kredytu wyłącznie w przypadku kredytów konsumpcyjnych, które nie są zabezpieczone hipoteką.

  Analiza umowy jest całkowicie bezpłatna.

  Aby przeprowadzić wstępną ocenę Twojej sytuacji, wymagana jest kopia umowy kredytowej oraz harmonogram spłat. W sytuacji, gdy kredyt został już spłacony, niezależnie od tego, czy przed terminem, czy w wyznaczonym czasie, konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego spłatę (ewentualnie informację o całkowitych rozliczeniach z bankiem – w tym również proporcjonalne rozliczenie prowizji).

  Nawet jeśli nie posiadasz umowy kredytowej, nadal masz szansę na otrzymanie rekompensaty za błędne klauzule w Twojej umowie. Możesz udać się do oddziału banku, aby uzyskać kopię umowy, lub złożyć wniosek drogą mailową o jej wydanie.

  Ustanowienie tego prawa miało na celu zminimalizowanie nieetycznych działań banków, które polegają na braku odpowiednich informacji w umowie oraz nieprzestrzeganiu wymogu sporządzania umów pożyczkowych w formie pisemnej. Wprowadzenie sankcji w postaci darmowego kredytu zobowiązuje instytucje bankowe do większej staranności przy formułowaniu nowych umów pożyczkowych.