W połowie listopada prezydent Andrzej Duda podpisał projekt Polskiego Ładu, który oprócz szumnych deklaracji o historycznej obniżce podatków (pozwólcie, że nie będę rozwijać tego wątku), dotknie praktycznie wszystkich przedsiębiorców. Negatywne skutki nowego ładu dotknąć mogą przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczające się na zasadach ogólnych. W tym kontekście eksperci podatkowi zwracają uwagę, że warto się zastanowić nad zmianą sposobu rozliczania na ryczałt. A skoro ryczały będzie “na topie” to warto poruszyć temat leasingu przy ryczałcie. Jeśli zastanawiałeś się czy leasing na ryczałcie ma sens – ten wpis jest dla Ciebie. Zapraszam do lektury.

Co zmieni Polski Ład?

Nowy Polski Ład rekompensuje sobie (szacuje się, że nawet ze sporą nadwyżką) historyczne obniżenie podatków, zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Najmocniej dotknie to przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Nawiasem mówiąc 94% firm w Polsce prowadzonych jest w ten właśnie sposób. Przypadek? Nie sądzę.

Warto tu zwrócić uwagę na narrację i specjalny sposób definiowania pewnych elementów. A mianowicie miłościwie nam panujący informują wszem i wobec o obniżeniu podatków, nakładając jednocześnie dość spore obciążenia w postaci… składki zdrowotnej. No właśnie składki. A składka rzecz jasna podatkiem nie jest. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozostawiam Wam.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie (nie mylić z podatkiem)!

Wracając do faktów. Dotychczas przedsiębiorcy opłacali zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia. Składka ta za 4 kwartał 2021 roku wyniosła dokładnie 381,81 zł. Dodatkowo przedsiębiorca mógł odliczyć ją od podatku.

Polski Ład zmieni dość drastycznie kwestie związane ze składką zdrowotną. Zgodnie z nim:

  • Zostanie zlikwidowana możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku
  • Zmieni się sposób ustalania wysokości stawki: dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo podstawę wymiaru stawki stanowić będzie dochód (a nie średnie wynagrodzenie) stawka składki wynosić będzie 4,9%. W przypadku opodatkowania według skali z kolei stawka wyniesie aż 9% i będzie obliczana analogicznie jak wyżej.

Dochód będzie z kolei obliczany analogicznie jak do wyliczeń podatku PIT. Innymi słowy, jeśli w miesiącu przedsiębiorca wygeneruje dochód na poziomie 100 000 zł to przyjdzie mu zapłacić składkę zdrowotną na poziomie 4900 zł (liniowo) lub 9000 zł (skala podatkowa) i to bez możliwości odliczenia tej sumy od podatku PIT. Przypomnę tylko, że na starych zasadach składka ta wynosiła 381,81 zł.

Dlaczego ryczałt może się okazać korzystniejszym rozwiązaniem?

W związku z Polskim Ładem być może dla dużej ilości przedsiębiorców korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy takim sposobie rozliczeń wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od dwóch czynników:

  • przychodów
  • przeciętnego wynagrodzenia

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9% podstawy jej wymiaru. Podstawa wyniesie zaś:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł
  • 100 % przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł
  • 180 % przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł

Przeciętne wynagrodzenie z kolei będzie oparte o miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’. Posługując się liczbami możemy śmiało przyjąć do naszych wyliczeń stawkę około 5900 zł.

Możemy się, więc spodziewać następujących wysokości składek:

  • Przychód do 60 000 zł: 9% x 60% x 5900 = 318,60 zł
  • Przychód  od 60 000 zł do 300 000 zł: 9% x 100% x 5900 = 531 zł
  • Przychód przekraczający 300 000 zł: 9% x 180% x 5900 = 955,80 zł

Różnice w wysokości składek są zauważalne gołym okiem. Warto, więc rozważyć taką opcję. Czas na zmianę formy opodatkowania mamy do 20 lutego 2022 roku.

Przy ryczałcie nie generujesz kosztów

Po wprowadzeniu dotyczącym zmian, jakie nam zafundował od przyszłego roku rząd, wracamy do wątku leasingowego. Elementem charakterystycznym dla tego formy rozliczeń z US jest fakt, że przedsiębiorca zasadniczo nie generuje jakichkolwiek kosztów (za wyjątkiem składek ZUS do końca tego roku).

Jak powszechnie wiadomo podstawową zaletą leasingu operacyjnego jest korzyść polegająca na “wrzuceniu” całości raty leasingu w koszt uzyskania przychodu. Leasing dawał nam możliwość obniżenia podatków. Ryczałtowiec niestety ani opłaty wstępnej, ani rat leasingowych nie będzie mógł wykorzystać, jako tarczę podatkową. Co więcej nie odliczysz od podatku również kosztów związanych z eksploatacją auta. Czy jest to wada? Nie. Wedle mnie jest to cecha.

Możesz odliczać VAT (jeśli jesteś VAT-owcem)

Ryczałtowiec nie odliczy żadnych wydatków poniesionych na leasing jak również tych związanych z eksploatacją auta. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą jednak odnosić korzyści  wynikające z VAT. W grę wchodzi odliczanie 50% (bez konieczności dodatkowych wymogów) lub 100% VAT (użytkując auto wyłącznie do celów związanych z działalnością i prowadząc ewidencję przebiegu auta).

Upraszczając, jeśli nie jesteś VAT-owcem leasing tak naprawdę będzie dla Ciebie neutralny podatkowo. W przeciwnym przypadku będziesz miał możliwość odliczenia podatku VAT od opłaty wstępnej, faktur leasingowych, wykupu jak również od wydatków eksploatacyjnych.

Leasing operacyjny czy finansowy przy leasingu na ryczałcie

Obie formy finansowania są dostępne dla ryczałtowców. Dotykamy tu kwestii tak naprawdę związanych z różnic między leasingiem operacyjnym i finansowym takich jak minimalny okres trwania umowy, wcześniejsza spłata czy amortyzacja, które szczegółowo opisałem we wcześniejszym moim wpisie.

W dużym uproszczeniu przedsiębiorcy niebędący VAT-owcami chętniej wybierają leasing operacyjny, ze względu na brak konieczności zapłaty podatku vat z góry. Z reguły ten przyjdzie Ci  zapłacić z góry w przypadku leasingu finansowego. Tym sposobem możesz jednak sfinansować przedmioty na niższej stawce VAT np. 8%.

Leasing na ryczałcie – czy warto?

Owszem korzyści podatkowych związanych z leasingiem przy ryczałcie nie będzie zbyt wiele, ale ta forma finansowania będzie niezwykle łatwa do uzyskania (zwłaszcza w przypadku procedury uproszczonej i określonych przedmiotów – o tym zaraz) oraz nie będzie obniżała Twojej zdolności kredytowej. To właśnie, dlatego warto rozważyć leasing prowadząc firmę opartą o ryczałt.

Uszczegóławiając kwestię łatwości w uzyskaniu leasingu warto zwrócić uwagę na to, co konkretnie będziemy chcieli sfinansować i jaka będzie cena przedmiotu. Niewątpliwie najłatwiej będzie nam uzyskać leasing na auto osobowe nowe bądź używane o względnie rozsądnej cenie (nowe auto do 200 000 zł, używane do 150 000 zł). Tu spokojnie zastosować można procedurę uproszczoną, czyli finansowania na oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie. W przypadku innych przedmiotów typu auta ciężarowe czy maszyny i urządzenia o znacznej wartości konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskiwane przychody takich jak PIT 28 oraz dokumenty księgowe potwierdzające wydatki. Warto również mieć na uwadze, że różni leasingodawcy różnie będą wyliczać zdolność leasingową ryczałtowca.

Zmiana formy rozliczeń w trakcie leasingu

Jeśli skrupulatnie przeanalizowałeś Polski Ład i zdecydowałeś się na zmianę sposobu rozliczeń, a masz już aktywną umowę leasingu to nie musisz się obawiać. Sposób rozliczania z US nie będzie miał wpływu na zawartą wcześniej umowę. Oczywiście po przejściu na ryczałt zmienią się Twoje korzyści podatkowe i nie będziesz już mógł w 100% korzystać z tarczy podatkowej. Nie będziesz musiał również korygować rozliczeń wstecz. Tak czy siak warto jednak o owej zmianie poinformować swojego leasingodawcę.

Podsumowanie

Leasing dla ryczałtowca, jest formą finansowania, którą należy brać pod uwagę. Argumentami przemawiającymi za leasingiem są przede wszystkim: dostępność, łatwość uzyskania (zwłaszcza w procedurze uproszczonej), brak konieczności angażowania sporych środków finansowych w zakup przedmiotu oraz nieobniżanie swojej zdolności kredytowej. Myślę, że jest ich dość sporo i przysłaniają wadę braku możliwości odliczeń podatkowych. Wedle mnie ilość przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu w przyszłym roku na pewno drastycznie wzrośnie (podobnie jak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) i stanowić to będzie pokłosie wprowadzenia Polskiego Ładu.