W ostatnich latach rynek elektryków dynamicznie się rozwija, a nowe inicjatywy rządowe mają na celu wspieranie tego trendu. W Polsce planowane jest wprowadzenie nowego programu, który przewiduje dopłaty do używanych samochodów elektrycznych. Ma on na celu promowanie ekologicznych pojazdów i wspieranie osób o niższych dochodach. Jeśli interesuje Cię zakup elektryka z rynku wtórnego, ten artykuł jest zdecydowanie dla Ciebie. Zapraszam do lektury.

Nowy program dopłat do aut elektrycznych – wprowadzenie 

Miłościwie nam panujący (czytaj polski rząd) przygotowują się do wprowadzenia nowego programu dopłat do samochodów używanych z napędem elektrycznym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jego głównym celem będzie promowanie zrównoważonego transportu poprzez zwiększenie dostępności aut zeroemisyjnych dla szerszej grupy społeczeństwa, w szczególności dla osób o niższych dochodach. Wspieranie przejścia na pojazdy elektryczne ma na celu zmniejszenie emisji CO2, poprawę jakości powietrza oraz redukcję hałasu w miastach. Za wdrożenie wsparcia do używanych pojazdów odpowiadać będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Budżet programu wynosi 373,75 mln euro czyli około 1,6 miliarda złotych. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszych inicjatyw, takich jak program „Mój Elektryk„. Środki te mają zostać przeznaczone na bezpośrednie wsparcie finansowe dla nabywców używanych aut elektrycznych, co ma przyczynić się do zwiększenia liczby takich pojazdów na polskich drogach. Dzięki większemu budżetowi możliwe jest oferowanie wyższych gratyfikacji oraz wprowadzenie dodatkowych premii dla wybranych grup beneficjentów.

Dofinansowanie zakupu używanych elektryków spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony ekspertów, jak i społeczeństwa. Specjaliści z branży motoryzacyjnej oraz organizacje ekologiczne podkreślają, że takie inicjatywy są kluczowe dla przyspieszenia transformacji energetycznej w sektorze transportu. Opinie społeczne wskazują na duże zainteresowanie programem, zwłaszcza wśród osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na zakup nowego auta elektrycznego.

Kto może skorzystać z dopłaty do używanych aut elektrycznych?

Aby skorzystać z wsparcia do używanych pojazdów elektrycznych, wnioskodawcy muszą spełniać określone warunki. Program jest skierowany zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogą ubiegać się o wsparcie. Kluczowym warunkiem jest zakup używanego auta elektrycznego, który spełnia określone kryteria cenowe i techniczne. Zakup może odbyć się w formie gotówkowej. Leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów w ramach dotacji jest również dopuszczalne. W przypadku finansowania maksymalna kwota wsparcia nie będzie mogła przekroczyć wielkości opłaty wstępnej.

Osoby fizyczne muszą być rezydentami Polski i posiadać ważny dowód osobisty. Przedsiębiorcy z kolei muszą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i być zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dodatkowo nie można posiadać zaległości podatkowych, ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Program wprowadza dodatkowe zachęty dla osób o niższych dochodach, co ma na celu wsparcie tych, którzy mogą mieć trudności z zakupem auta elektrycznego bez dodatkowej pomocy finansowej. Osoby fizyczne, które spełniają kryteria dochodowe, mogą liczyć na dodatkowe 10% dotacji. Kryteria te są ustalane na podstawie rocznego dochodu netto wnioskodawcy.

Aby zakwalifikować się do tej dodatkowej dopłaty, roczny dochód netto nie może przekraczać określonego limitu, który jest regularnie aktualizowany przez rząd w oparciu o średnią krajową. Wprowadzenie tych kryteriów ma na celu zapewnienie, że program dociera do najbardziej potrzebujących i wspiera osoby, które mogą nie mieć możliwości zakupu auta elektrycznego bez wsparcia.

Jakie kryteria musi spełniać pojazd żeby mógł zostać zakwalifikowany do programu dopłat do samochodów elektrycznych?

Oprócz kryteriów dochodowych, program wprowadza również pewne ograniczenia dotyczące samego przedmiotu. Używane auto musi być w dobrym stanie technicznym, posiadać ważny przegląd techniczny oraz nie może być starszy niż określony wiek. Ten został ustalony na poziomie aut czteroletnich. Starszych używanych EV program nie obejmie.

W ramach programu ustalono również maksymalną cenę auta, która wynosi 150 tysięcy złotych. Oznacza to, że tylko samochody mieszczące się w tym limicie cenowym kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego. Ograniczenia  cenowe zostały wprowadzone, aby zapewnić, że dopłaty trafiają do osób, które potrzebują wsparcia przy zakupie elektryka, a nie do tych, którzy mogą sobie pozwolić na droższe modele bez dodatkowej pomocy.

Dla nowych samochodów elektrycznych, maksymalna cena wynosi 225 tys. złotych. Nowe pojazdy, choć droższe, często oferują najnowsze technologie i dłuższe gwarancje, co uzasadnia wyższe ograniczenie cenowe. Z kolei używane elektryki, mimo że są tańsze, mogą być równie wartościowe dla konsumentów, którzy szukają bardziej ekonomicznych opcji.

Wysokość dopłaty do używanych elektryków

Standardowa dopłata do elektrycznych samochodów używanych

W ramach programu dopłat do używanych aut elektrycznych, podstawowa kwota wsparcia wynosi do 40 tysięcy złotych. Jest to znacząca suma, która może znacznie obniżyć koszt zakupu, czyniąc go bardziej dostępnym dla szerszej grupy konsumentów. Podstawowa dopłata ma na celu pokrycie części kosztów zakupu samochodu, co jest szczególnie istotne dla osób, które dotychczas nie miały możliwości finansowych, aby zainwestować w auto elektryczne.

Dodatkowe premie do zakupu auta

Program przewiduje również dodatkowe premie, które mogą zwiększyć łączną kwotę wsparcia. Są to:

 • Premia za zezłomowanie starego pojazdu. Osoby, które zdecydują się zezłomować swoje stare samochody (użytkowane przez nich co najmniej 3 lata), mogą liczyć na dodatkowe 10% dopłaty.
 • Premia dla osób o niższych dochodach. Dla osób, których dochód był niższy niż 135 tys. zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku), dostępna jest dodatkowa dopłata w wysokości 10%.

Przykłady kalkulacji dopłat do używanego samochodu elektrycznego

Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania, warto przeanalizować kilka przykładów kalkulacji:

 • Przykład 1: Osoba kupująca używane auto elektryczne za 120 tysięcy złotych otrzymuje podstawową korzyść w wysokości 40 tysięcy złotych. Jeśli zdecyduje się zezłomować stary pojazd, może liczyć na dodatkowe 10% (4 tysiące złotych), co łącznie daje 44 tysiące złotych wsparcia.
 • Przykład 2: Osoba o niższych dochodach kupująca samochód za 100 tysięcy złotych również otrzymuje podstawową korzyść w wysokości 40 tysięcy złotych. Z dodatkowymi 10% za niski dochód (4 tysiące złotych) oraz 10% za zezłomowanie (4 tysiące złotych), całkowita dotacja wynosi aż 48 tysięcy złotych.

Reasumując, maksymalna kwota wsparcia wynosi 40 tysięcy złotych, a dodatkowe premie mogą zwiększyć tę kwotę do maksymalnie 48 tysięcy złotych. Jest to jednak uzależnione od spełnienia wszystkich warunków dodatkowych premii.

Wpływ programu na rynek samochodów – czy auta spalinowe stracą na popularności?

Program dopłat do używanych aut elektrycznych ma na celu znaczące zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Dzięki temu, zakup takich samochodów staje się bardziej opłacalny, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich popularności. Konsumenci, którzy dotychczas nie brali pod uwagę pojazdów elektrycznych ze względu na ich wysoką cenę, teraz mają realną szansę na ich zakup.

Jednym z głównych celów programu jest redukcja emisji spalin, co ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza. Wprowadzenie dotacji zachęca do zakupu pojazdów, które są bardziej ekologiczne w porównaniu do ich spalinowych odpowiedników. Zmniejszenie liczby samochodów spalinowych na drogach przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń, co ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

Wprowadzenie programu  może wpłynąć na rynek samochodów spalinowych, zmuszając producentów do dostosowania się do nowych realiów. Możliwe, że w odpowiedzi na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych, producenci samochodów spalinowych będą musieli obniżyć ceny swoich produktów lub wprowadzić innowacje, aby utrzymać konkurencyjność. To może prowadzić do dynamicznych zmian na rynku motoryzacyjnym.

Patrząc w przyszłość, można spodziewać się, że program dopłat przyczyni się do trwałej zmiany w strukturze rynku samochodowego. Rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, wspierane przez programy rządowe, może prowadzić do stopniowego zmniejszania udziału samochodów spalinowych. Jednak proces ten będzie stopniowy i zależny od wielu czynników, takich jak rozwój infrastruktury ładowania, postęp technologiczny oraz dalsze regulacje i inicjatywy proekologiczne.

Zalety i wady dopłat do samochodów elektrycznych

Zalety:

 1. Zwiększenie dostępności elektryków. Dodatkowe benefity umożliwiają większej liczbie osób zakup samochodów, które są zwykle droższe niż ich spalinowe odpowiedniki. Dzięki wsparciu finansowemu, bariery finansowe są znacznie obniżone, co przyczynia się do popularyzacji pojazdów elektrycznych.
 2. Poprawa jakości powietrza. Wzrost liczby pojazdów zeroemisyjnych na drogach prowadzi do zmniejszenia emisji spalin, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość powietrza. Mniej zanieczyszczeń oznacza zdrowsze środowisko i poprawę zdrowia publicznego.
 3. Oszczędności dla właścicieli pojazdów. Tego typu auta charakteryzują się niższymi kosztami eksploatacji w porównaniu do pojazdów spalinowych. Dzięki dopłatom, właściciele mogą zaoszczędzić na paliwie, serwisie oraz podatkach, co czyni eksploatację bardziej ekonomiczną.
 4. Wsparcie dla innowacji i przemysłu. Program dopłat może przyczynić się do rozwoju sektora elektromobilności, stymulując inwestycje w badania i rozwój nowych technologii. To z kolei może prowadzić do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Wady:

 1. Ograniczony budżet: Choć program jest korzystny, jego budżet jest ograniczony. Oznacza to, że nie wszyscy zainteresowani mogą otrzymać wsparcie, a popyt może przewyższać dostępne środki. To może prowadzić do frustracji wśród potencjalnych nabywców.
 2. Rozwój infrastruktury ładowania. Jednym z wyzwań związanych z popularyzacją samochodów elektrycznych jest rozwój infrastruktury ładowania. Obecnie sieć stacji ładowania w Polsce jest wciąż niewystarczająca, co może ograniczać wygodę użytkowania pojazdów elektrycznych.
 3. Wpływ na rynek samochodów używanych. Wprowadzenie dopłat do używanych samochodów elektrycznych może wpłynąć na rynek pojazdów spalinowych. Ceny samochodów spalinowych mogą spaść, co może negatywnie wpłynąć na właścicieli, którzy planują sprzedaż swoich pojazdów.
 4. Krótki okres adaptacji. Programy dopłat są zazwyczaj czasowe, co może ograniczać długoterminowy wpływ na rynek. Konieczne jest więc, aby rząd i inne instytucje wspierały rozwój elektromobilności także po zakończeniu programu, aby utrzymać pozytywne efekty.

Program benefitów do zakupu używanych samochodów elektrycznych w Polsce niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska. Jednak, jak każdy program, ma także swoje wyzwania i ograniczenia. Kluczowym elementem sukcesu będzie rozwój infrastruktury ładowania, długoterminowe wsparcie dla elektromobilności oraz efektywne zarządzanie dostępnym budżetem.

Przegląd używanych aut na prąd spełniających kryteria

Na największym portalu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi w Polsce Otomoto na moment powstawania tego artykułu znaleźć można było ponad 1100 sztuk pojazdów spełniających kryteria programu.

Używane samochody elektryczne Otomoto

Nissan Leaf – 80 sztuk

Renault Zoe to kompaktowy samochód elektryczny, który zdobył popularność dzięki swojej ekonomiczności i kompaktowym wymiarom. Wersje produkowane po 2020 roku oferują zasięg około 300 km, co czyni je jednymi z najbardziej zasięgowych w swojej klasie. Zoe jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niedrogiego, a jednocześnie nowoczesnego środka transportu miejskiego.

Źródło: https://www.otomoto.pl/

Renault Zoe – 68 sztuk

Renault Zoe to kompaktowy samochód elektryczny, który zdobył popularność dzięki swojej ekonomiczności i kompaktowym wymiarom. Wersje produkowane po 2020 roku oferują zasięg około 300 km, co czyni je jednymi z najbardziej zasięgowych w swojej klasie. Zoe jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niedrogiego, a jednocześnie nowoczesnego środka transportu miejskiego.

Źródło: https://www.otomoto.pl/

Tesla Model 3 – 49 sztuki

Tesla Model S to luksusowy sedan elektryczny, który oferuje znacznie większy zasięg w porównaniu do większości konkurentów. Modele z lat 2020-2024 oferują zasięg nawet do 400 km na jednym ładowaniu, w zależności od wersji baterii. Model S jest wyposażony w zaawansowane systemy autonomicznej jazdy, dużą przestrzeń ładunkową i doskonałe osiągi, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych samochodów elektrycznych na rynku wtórnym.

Źródło: https://www.otomoto.pl/

Dacia Spring – 55 sztuk

Dacia Spring to jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów elektrycznych dostępnych na rynku. Wprowadzony na rynek w 2021 roku, szybko zyskał popularność dzięki swojej atrakcyjnej cenie, kompaktowym wymiarom i praktycznemu podejściu do elektromobilności. Dacia Spring oferuje zasięg około 230 km na jednym ładowaniu, co czyni go odpowiednim wyborem dla miejskich użytkowników. Wyposażony w podstawowe, ale funkcjonalne technologie, zapewnia komfortową jazdę i niskie koszty eksploatacji. To doskonała opcja dla osób szukających ekonomicznego, ekologicznego i łatwego w obsłudze samochodu elektrycznego.

Źródło: https://www.otomoto.pl/

BMW i3 – 43 sztuki

BMW i3 wyróżnia się unikalnym designem i wysoką jakością wykonania. Model ten, dostępny na rynku od 2013 roku, oferuje zasięg nawet do 280 km w zależności od wersji. BMW i3 charakteryzuje się również szybkim przyspieszeniem i dynamiczną jazdą. Jest więc idealnym wyborem dla osób ceniących sportowe wrażenia z jazdy. Dodatkowo, wiele egzemplarzy posiada opcjonalny range extender, który zwiększa zasięg pojazdu.

Źródło: https://www.otomoto.pl/

Przykłady te pokazują, że rynek używanych samochodów elektrycznych oferuje szeroki wybór modeli dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wybór odpowiedniego samochodu elektrycznego zależy od indywidualnych preferencji, stylu jazdy oraz oczekiwanego zasięgu. Jednak dzięki programowi dopłat, każda z tych opcji staje się bardziej dostępna.

Podsumowanie – dofinansowanie do zakupu używanego elektryka

Program dopłat do używanych samochodów elektrycznych jest krokiem w dobrą stronę, promującym zrównoważony rozwój i wspierającym osoby o niższych dochodach. Choć ma on swoje wyzwania, potencjalne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla użytkowników są znaczące. Warto śledzić rozwój tego programu i jego wpływ na polski park pojazdów EV. Z pewnością do tego tematu wrócę jeszcze w przyszłości.